1515
Annons
Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission

Idag, den 12 juli 2021, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten ges möjligheten att teckna. Teckningstiden löper till och med den 26 juli 2021. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Bolaget högst cirka 29,4 MSEK före emissionskostnader. Initiator Pharma har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande totalt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Kapitalet från företrädesemission är främst avsett att finansiera den kliniska utvecklingen av Bolagets nya Orphan Drug-indikation och säkerställer samtidigt driftskostnader och fortsatt utveckling av de redan pågående och kommande kliniska prövningarna med IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion av psykogent och organiskt ursprung till en bra bit in i 2023. Prospekt, teaser och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets (www.initiatorpharma.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12-26 juli 2021

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdagen var den 5 juli 2021. Den som på avstämningsdagen hade aktier i Initiator Pharma äger företrädesrätt i nyemissionen. Sista dag för handel i Initiator Pharmas aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juli 2021. Första dag för handel i Initiator Pharmas aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juli 2021. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Teckningskurs: 3,70 SEK per aktie (2,72 DKK per aktie).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 958 628 aktier, motsvarande cirka 29,4 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Initiator Pharma har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garantiåtagande totalt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Antal aktier innan emission: 35 813 834 aktier.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 132,5 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market kommer att ske under perioden 12-21 juli 2021. Det noteras att handel med teckningsrätter enbart kommer ske i Sverige (dvs ej i Danmark).

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market kommer att ske från och med 12 juli 2021 och pågå fram till dess att nyemissionen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2021. Det noteras att handel med BTA enbart kommer ske i Sverige (dvs ej i Danmark).

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 12 juli 2021 kl. 08:30 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett life science-bolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848-852.
2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man's inability to have sex? J Sex Med11(2):347-363.
3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men-A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508-520.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?