Annons
Metsä Board Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Metsä Board Oyj Pörssitiedote 24.3.2022 klo 15.45

Metsä Board Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2022 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Revontulenpuisto 2, Espoo niin sanotun väliaikaisen lain mukaisesti ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät siellä oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja sen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksia siten, että ehdotuksia kannatti vähintään 97,3 prosenttia annetuista äänistä. Yhtiökokous teki siten seuraavat päätökset:

Tilinpäätös ja voitonjako

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja päätti jakaa osinkoa 0,41 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous vahvisti osingon maksupäiväksi 7.4.2022.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 99 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 67 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan 800 eurossa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Yhtiökokous päätti maksaa noin puolet palkkioista julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina, joiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan. Edelleen yhtiökokous päätti maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 900 euroa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi hallituksen jäseniksi ekonomi Hannu Anttilan, kauppatieteen maisteri Raija-Leena Hankonen-Nybomin, kauppatieteen maisteri Erja Hyrskyn, diplomi-insinööri Ilkka Hämälän, valtiotieteiden maisterin Mari Kiviniemen, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Jussi Linnarannan, kauppatieteen maisteri Jukka Moision, maa- ja metsätaloustieteen maisteri Timo Saukkosen ja oikeustieteen kandidaatti Veli Sundbäckin. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Kirsi Jantunen. Hallituksen ehdotus perustui tarkastusvaliokunnan vuonna 2021 toteuttamaan tilintarkastuspalveluiden kilpailutukseen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätös osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Valtuutus päättää yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaukset sekä yhtiökokouksen pöytäkirja

Videotallenteet toimitusjohtaja Mika Joukion ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälän katsauksista yhtiökokoukselle sekä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus uudesta hallituksen jäsenestä sekä hänen esittelyvideo ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsaboard.com/yhtiokokous-2022 (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Yhtiokokous/Yhtiokokous-2022). Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla samasta osoitteesta viimeistään 7.4.2022.

METSÄ BOARD OYJ

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera