Delårsrapport januari - mars 2020, Coor Service Management Holding

Delårsrapport januari - mars 2020, Coor Service Management Holding

Första kvartalet 2020                                                                                                              
  • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 2 541 (2 535) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till -2 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och valutaeffekter till -1 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 122 (131) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (5,2) procent.
  • EBIT var 61 (77) MSEK. Resultat efter skatt var 31 (43) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,4) SEK.
  • Operativt kassaflöde var 184 (124) MSEK.
  • Skuldsättningsgraden i förhållande till justerat EBITDA uppgick till 2,1 (2,2).
  • Under slutet av första kvartalet eskalerade spridningen av covid-19 i Norden vilket påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt. För en sammanfattning av påverkan och Coors agerande kopplat till covid-19 se sid 3 i rapporten.

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jan - mar Rullande Helår
 (MSEK) 2020 2019 12 mån 2019
Nettoomsättning 2 541 2 535   10 319 10 313
 Organisk tillväxt, % -2 10 2 5
 Förvärvad tillväxt, % 2 7 1 2
 Valutakurseffekter, % -1 2 0 1
Justerat EBITA 122 131   541 549
Justerad EBITA-marginal, % 4,8 5,2   5,2 5,3
EBIT 61 77   283 299
Resultat efter skatt 31 43   157 169
Operativt kassaflöde 184 124   652 591
Resultat per aktie, SEK 0,3 0,4   1,6 1,8

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 23. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 28 april 2020 klockan 14.00 presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:

https://event.on24.com/wcc/r/2231150/2748EF0ACB3DBE86FC4F0DE155E0BDE9 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevent.on24.com%2Fwcc%2Fr%2F2231150%2F2748EF0ACB3DBE86FC4F0DE155E0BDE9&data=01%7C01%7CNina.Hogstedt%40coor.com%7C92e6a487f2d24e5e6bed08d7cff2d478%7Cf8994fbef2604e519522964b0e353ce1%7C0&sdata=YQfAuUTAsOPzDaxWh3RQysaqTiKJ3nTPbGaBDToFwN0%3D&reserved=0)

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558366 (Sverige), +4723963688 (Norge), +4578150108 (Danmark), +358981710523 (Finland) eller +443333009274 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter och presentationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - juni 2020                                                   17 juli 2020

Delårsrapport januari - september 2020                                         4 november 2020

Delårsrapport januari - december 2020                                          februari 2021

Delårsrapport januari - mars 2021                                                  april 2021

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 6580)

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 13.00 CEST.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?