1515
Annons
Bokslutskommuniké 2021 Linc AB (publ)

Avkastningen på substansvärdet var 0,5% det fjärde kvartalet 2021 och -1,2% helåret 2021.

  • Substansvärdet uppgick till 3 632 Mkr (2 494 Mkr) per den 31 december 2021 (62,7 kronor per aktie), en ökning om 17 mkr under det fjärde kvartalet. Utvecklingen under helåret 2021 var -30 mkr (justerat för nyemissionen).
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 0,5% (16,4%) under det fjärde kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,2% (50,2%) under helåret 2021.
  • Resultat i kronor per aktie under det fjärde kvartalet uppgick till 0,3 (8,8).
  • Resultat i kronor per aktie under helåret 2021 uppgick till -0,6 (20,8).
  • FDA beviljade Calliditas accelererat godkännande Tarpeyo/Nefecon för behandling av patienter med primär IgA-nefrit.
  • Linc investerade 40 mkr i Sedanas riktade emission på 615 mkr i december.
  • Linc ingick avtal om att investera upp till 50 mkr i Lantmännen Medical (projekt AF-16) i två trancher.
  • Linc ingick avtal om att investera upp till 70 mkr i Oncorena (fas I/II-studie för Orenallin för behandling av svår njurcancer) i två trancher.

 
Händelser efter periodens utgång

  • Linc förvärvade aktier i Medivir för 9 mkr och ökar ägandet från 10,5% till 12,3%

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2021 finns i bifogad PDF.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera