1515
Bublar Group ingår finansieringsavtal om upp till 50,4 MSEK

Bublar Group ingår ett flexibelt konvertibelt låneavtal med schweiziska Nice & Green S.A om upp till 50,4 MSEK. Konvertiblerna kan emitteras över en fjortonmånaders-period. Syftet är att accelerera affärs- och produktutvecklingen i bolaget.

Nice & Green åtar sig att teckna konvertibler med ett nominellt värde på sammanlagt upp till 50,4 MSEK, i 12 trancher om upp till 4,2 MSEK vardera månadsvis över en period om upp till 14 månader. Konvertering kan ske till en avtalad rabatt mot marknadspriset beräknat enligt en formel som följer det volymvägda genomsnittspriset.

Bublar Group har en möjlighet men inte en skyldighet att utnyttja finansieringsavtalet. Avser Bublar att nyttja avtalet, villkoras det av att det startas upp inom fyra månader.

”Avtalet med Nice & Green ger Bublar Group tillgång till flexibel finansiering till en rimlig kostnad för att kunna accelerera affärsutvecklingen och lanseringen av kartbaserade mobilspel. Som en del av avtalet kommer Nice & Green att introducera Bublar Group till sitt breda nätverk av investerare inom tech i Schweiz, Tyskland och Frankrike", säger Maria A. Grimaldi, VD och Koncernchef, Bublar Group

Nice & Green fokuserar på mindre och medelstora börsnoterade tillväxtbolag som bygger sin affär på egenutvecklad teknologi. De ser möjligheter i framåtlutade bolag som arbetar med produktinnovation.

Respektive konvertibeltranche har en löptid på tolv månader och löper utan ränta, är inte säkerställd och kan inte överlåtas. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 7 procents rabatt i förhållande till aktiernas volymvägda marknadspris vid tidpunkten för Nice &Greens begäran om konvertering. Bublar har rätt att istället lösa in konvertiblerna kontant.

De 50,4 MSEK som finansieringsavtalet omfattar kommer att leda till en utspädning om knappt 13 procent baserat på aktiens stängningskurs handelsdagen före detta offentliggörande (3,40 SEK). En högre aktiekurs medför en lägre utspädningseffekt, och vice versa.

Avtalet med Nice & Green inkluderar också ett vinstdelningsprogram som ger kontant ersättning till Bublar beräknat som en procentandel av nettovinsten som Nice & Green realiserar vid försäljning av aktier som emitterats genom utnyttjande av konvertibler, vilket kan minska Bublars totala finansieringskostnad.

De nya aktier som emitteras vid konvertering kommer att ha samma rättigheter som övriga stamaktier och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Företaget bibehåller flexibilitet att använda andra former av finansiering.

För att möjliggöra finansieringsavtalet har fyra av bolagets största aktieägare, ingått ett avtal med Nice & Green om utlåning av 425 000 aktier vardera i Bublar. Aktielånet är säkerställt genom pant över konvertiblerna. Bublar kommer att erlägga en marknadsmässig avgift till aktielånaren för tillhandahållandet av aktielånet. För att efterleva det finansiella regelverket, kommer Nice & Green att redovisa korta positioner motsvarande det antal aktier som konverterats men ännu ej levererats och sålts i marknaden.

Antalet nya aktier som emitteras i samband med att konvertiblerna omvandlas kommer att meddelas av Bublar på bolagets webbplats under Investor Relations. https://bublar.com/sv/investor-relations/bublar-aktie/  Om en betydande konvertering av konvertibler genomförs med en eventuell påverkan på aktiekursen, kommer Bublar att informera marknaden om konverteringen via pressmeddelande.
 
 
För mer information kontakta:
Maria A Grimaldi, Koncernchef och VD, Bublar Group, email:
maria.grimaldi@bublar.com, Telefon:  +46 70 828 38 34
Anders Lindell, CFO Bublar Group
e-mail: anders.lindell@bublar.com   Telefon: + 46 70-841 83 14
Staffan Eklöw, styrelseordförande Bublar Group, Telefon: +46 76-199 70 00
 

Bublar Group 
Bublar Group AB (publ) är Nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom
E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck och Virtual Brains samt Goodbye Kansas. Goodbye Kansas skapar visuellt innehåll för de ledande aktörerna inom spel-, film/TV- och streamingindustrin och erbjuder tjänster inom bland annat VFX/animation, Digital Humans och Performance Capture. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop and Play.

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm,
email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50
 
 

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?