1515
Annons
Vestum överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån i svenska kronor

VESTUM ÖVERVÄGER ATT EMITTERA ETT SENIORT ICKE-SÄKERSTÄLLT OBLIGATIONSLÅN I SVENSKA KRONOR

Stockholm den 15 oktober 2021 (08:00 CEST)

Vestum AB (publ) ("Vestum") har givit Carnegie Investment Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 18 oktober 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en 3-årig obligationstransaktion, med en förväntad volym om 1 500 Mkr under ett ramverk om 3 000 Mkr, att följa.

Emissionslikviden från den tilltänka obligationsemissionen kommer att användas för återbetalning av befintlig skuld och generella företagsändamål (inklusive förvärv och investeringar).

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20211015.pdf

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 (08:00 CEST).

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera