Annons
Compodium International AB (publ): Compodium publicerar bokslutskommuniké 2021

LULEÅ, 25 MARS 2022

Fjärde kvartalet 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 17,2 MSEK (12,4), vilket är en ökning med 39%.
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 1,5 MSEK till 3,5 MSEK (2,0), en ökning med 72% jämfört med samma period föregående år.
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR - Annual Recurring Revenue) till 15,7 MSEK (9,1), en ökning med 71% jämfört med föregående år.
 • Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -5,3 MSEK (-1,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,4 MSEK (0,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,82 SEK respektive -0,80 SEK (-0,14 respektive -0,11).
Januari-december 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 46,8 MSEK (39,0), vilket är en ökning med 20%.
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 12,9 MSEK till 17,5 MSEK (4,7), en ökning med 276% jämfört med föregående år.
 • Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -16,9 MSEK (-3,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -23,3 MSEK (-8,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,26 SEK respektive -2,20 SEK (-1,81 respektive - 1,37).
Väsentliga och övriga händelser under oktober-december 2021
 • Compodium startar samarbete med Storegate
 • Charlotte Berg lämnar VD posten i Compodium
 • Compodium genomför förvärv av techbolaget Xroom
 • Compodium inleder avtal med Aurora Innovation
 • Compodium noteras på Nasdaq First North Growth Market
 • Compodium lanserar visselblåsartjänst
 • 2BSEC väljer Compodiums säkra videomötestjänst
Väsentliga och övriga händelser efter periodens slut
 • Compodium vinner Ineras upphandling om videmötestjänst
 • Göliska IT tillsammana med 6 kommuner ansluter sig till säkra meddelanden
 • Jón Grétar Guðjónsson utses av styrelsen till tillförordnad VD

Delårsrapporter

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Compodiums hemsida  www.compodium.com (http://www.compodium.com/bolagsstamma-och-finansiella-rapporter/)

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera