1515
Annons
Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformen och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier

Göteborg den 4 april 2022 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag publiceringen av en artikel i en av de högst rankade vetenskapliga tidskrifterna i världen, Nature Biomedical Engineering, som beskriver verkningsmekanismen för bolagets CAR T-cellsförstärkande plattformsteknologi, iTANK. Proof-of-concept-data som presenteras i publikationen indikerar också att iTANK-plattformen är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsterapier.

iTANK-plattformen är avsedd att motverka två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: antigenheterogenicitet och en fientlig mikromiljö i tumören.

"Jag är mycket glad att vetenskaplig information och data om iTANK-plattformen har publicerats i en av de högst rankade (impact faktor 25,7) och mest prestigefyllda tidskrifterna inom området för biomedicinsk forskning. Publikationen är en viktig extern validering av iTANK-plattformen och vetenskapen bakom dess förmåga att skapa en multiriktad attack på solida tumörer. En CAR T-cellsterapi för behandling av solida tumörer har ännu inte godkänts, så detta är ett viktigt steg framåt för att förverkliga denna möjlighet, säger Jamal El-Mosleh, VD på Elicera.

iTANK (immunotherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras universella CAR T-cellsförstärkande plattformteknologi som genererar ett parallellt immunsvar genom en multiriktad attack på cancerceller genom aktivering av endogena mördar-T-celler:
  • iTANK-plattformen beväpnar CAR T-celler med en transgen som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från Helicobacter Pylori. När CAR(NAP) T-cellen binder till tumörceller frisläpps NAP som aktiverar omgivande immunceller att ytterligare frigöra immunstimulerande cytokiner och kemokiner.
  • Detta skapar i sin tur en proinflammatorisk miljö som direkt bekämpar den fientliga tumörmikromiljön i solida tumörer och stärker CAR T-cellernas funktion.
  • Den proinflammatoriska mikromiljön kommer också att inducera en så kallad "bystander"-immunaktivering, vilket innebär att antigenpresenterande celler kommer att rekryteras till tumörstället, där de kommer att plocka upp hela uppsättningen av relevanta tumörmålantigener som har frigjorts från döende tumörceller som attackerats av CAR T-celler. Dessa målantigener kommer sedan att presenteras för CD8+ mördar-T-celler i lymfkörtlarna och de aktiverade mördar-T-cellerna kommer därefter att söka upp och förstöra tumörceller som bär dessa målantigener.

Prekliniska proof-of-concept-data som presenteras i artikeln, som också presenterades vid European Society of Cell & Gene Therapy Congress i oktober 2021, visar att iTANK-förstärkta CAR(NAP) T-celler är mer framgångsrika när det gäller att minska tumörtillväxt och förbättra överlevnaden för möss i jämförelse med konventionella CAR T-celler oavsett val av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell, vilket indikerar att iTANK-plattformen är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsterapier.

Publikationen med titeln "CAR T cells expressing a bacterial virulence factor trigger potent bystander antitumour responses in solid cancers" (DOI nummer: 10.1038/s41551-022-00875-5) kan hittas via följande länk: https://www.nature.com/articles/s41551-022-00875-5.

Denna information är sådan information som Elicera Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 17:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera