1515
Annons
Delårsrapport Linc AB (publ) 1 januari – 30 september 2021

Avkastningen på substansvärdet var 2,3% det tredje kvartalet 2021 och -1,9% de första nio månaderna 2021.

  • Substansvärdet uppgick till 3 616 Mkr (2 142 Mkr) per den 30 september 2021 (62,4 kronor per aktie), en ökning om 81 mkr under det tredje kvartalet. Utvecklingen under de första nio månaderna var -47 mkr (justerat för nyemissionen).
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till 2,3% (13,9%) under det tredje kvartalet.
  • Avkastning på substansvärdet per aktie uppgick till -1,9% (29,0%) under de första nio månaderna.
  • Resultat i kronor per aktie under det tredje kvartalet uppgick till 1,4 (6,5).
  • Resultat i kronor per aktie under de första nio månaderna uppgick till -1,1 (12,0).
  • Linc investerade 47,3 mkr i riktad emission i Calliditas och ökade ägandet från 10,3% till 10,5%.
  • Företrädesemissionen i Initiator Pharma slutfördes och Linc tilldelades ca 1 miljon aktier för 3,9 mkr.
  • Linc investerade 11,8 mkr i nyemission i Synartro och ökade ägandet från 15,1% till 22,9%.
  • Linc förvärvade aktier i Cinclus Pharma genom utnyttjande av förköpsrätt i aktieägaravtalet för 2 mkr och ökade ägandet från 2,9% till 3,2%.

Händelser efter periodens utgång

Linc ingick i oktober 2021 avtal om att investera upp till 50 mkr i en explorativ studie och eventuellt en fas IIa studie i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada. Initialt investeras 10 mkr i form av en konvertibel och vid framgångsrikt resultat i den explorativa studien investeras ytterligare 40 mkr.

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 30 september 2021 finns i bifogad PDF.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera