1515
Annons
Vestum växer inom dörrsystem genom strategiskt förvärv av specialistbolag med en omsättning om 72 MSEK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Abax Dörrsystem AB (”Abax”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 528 634 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Abax kommer att ingå i Vestums segment Services. Under räkenskapsåret 2021 genererade Abax en omsättning om 72 MSEK. Abax har en EBITA-marginal som är i linje med Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om Abax
Abax grundades 1987 och är en leverantör av aluminiumpartier till dörrar, fönster, fasader och glastak samt säkerhetsklassade brand- och ståldörrar och andra närliggande säkerhetsprodukter. Kunder utgörs av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggentreprenörer, glasmästare och låssmeder i främst Stockholmsregionen.

Bolaget har 19 anställda och har sitt huvudkontor i Huddinge.

Abax siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Abax Dörrsystem till Vestum! Abax har en stark marknadsposition inom aluminium- och stålpartier till dörrsystem och är ett strategiskt förvärv för Vestum då bolaget kompletterar flera av våra portföljbolag på ett utmärkt sätt, inte minst Ekmans Ståldörrar och GGAL Group. Under de senaste 10 åren har Abax genererat en årlig genomsnittlig omsättningstillväxt om 6 % och en årlig genomsnittlig EBIT-marginal om 11 %. Vi ser fram emot den fortsatta resan med de tidigare ägarna Andreas Färneland och Stefan Andreasson som båda stannar kvar och driver bolaget vidare, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 528 634 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 25 februari 2022 till och med 10 mars 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).
Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 360 687 154 till 361 215 788 aktier.
Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Transaktionen förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera