Annons
Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2022
  • Substansvärdet[1] minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 25,0 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022

Antal Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 314 29 26,1
000
Scandi Standard 10 100 475 10 9,4
000
Musti Group[3] 1 710 363 8 7,2
309
Stenhus Fastigheter 21 460 293 6 5,8
000
Ovzon 6 089 286 6 5,7
828
Bahnhof 7 375 265 6 5,3
000
Catena Media[4] 5 700 263 6 5,2
000
SEB 2 100 224 5 4,4
000
Nordnet 1 600 205 5 4,1
000
Q-linea 2 234 169 4 3,4
000
Övriga noterade 475 10 9,4
värdepapper
Summa noterade 4 331 95 86,0
värdepapper

Onoterade 286 6 5,7
värdepapper
Övriga tillgångar 270 6 5,4
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 4 887 107 97,1
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 148 3 2,9
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 5 034 111 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - september 2022                11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022                                        26 januari 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,86.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 433 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera