Annons
ESEN eSports AB: ESEN avyttrar del av verksamhet

ESEN esports AB (Bolaget) har idag tecknat avtal om att sälja dotterbolaget Battleriff Gaming AB. Bolaget fortsätter sitt arbete med att realisera den strategiförändring som sedan tidigare meddelats. En del i detta är att se över bolagets samtliga verksamheter hur de ligger i linje med den strategin och slutsatsen under översynen var att Battleriff Gaming AB har större möjligheter att växa i en annan konstellation som efter utvärdering föll på International Gaming Systems AB.

Avtalet kring försäljningen av Battleriff Gaming AB uppgår till 200.000 kronor och betalning av detta sker genom revers inom en period om 12 månader. Utöver detta har en procentuell royalty förhandlats fram mellan Bolaget och köparen som berättigar ESEN esports AB intäkter på den nettoavkastning som Battleriffs esports plattform genererar framöver. Köparen av Battleriff Gaming AB är International Gaming Systems AB.

Försäljningen av Battleriff Gaming AB beräknas ge Bolaget en resultatförbättring på ca 800.000 kronor på årlig basis.

"Det är glädjande att vi dels kunnat hitta en bra framtid för Battleriff som innebär en uppsida för ESEN över tid och att ESEN samtidigt tar ytterligare steg på vägen enligt den strategi som kommunicerats. Med dagens avtal kan ESEN fokusera fullt ut på de lönsamma och skalbara delarna av verksamheten och accelerera de förvärvsmöjligheter bolaget utvärderar", säger Per Hägerö, styrelseordförande i ESEN esports AB.

Denna information är sådan som ESEN esports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 16:35 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera