1515
Annons
Vestum stärker sin position inom områdessäkerhet genom förvärv av norskt specialistbolag med en omsättning om 100 MNOK

Vestum AB (publ) (”Vestum”) har – genom Vestum Norway AS – ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i ØstCom AS (”ØstCom”). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 001 706 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. ØstCom kommer att ingå i Vestums segment Infrastructure. Under räkenskapsåret 2021 genererade ØstCom en omsättning om 100 MNOK. ØstCom har en EBITA-marginal som är högre än Vestum-koncernens justerade EBITA-marginal.

Om ØstCom

ØstCom grundades 1997 och är en ledande norsk aktör inom områdessäkerhet. ØstCom är verksamt över hela Norge och tillhandahåller leverans och installation av stängsel, grindar, bommar, passerlösningar och bullerskydd. ØstComs verksamhet sträcker sig från enklare installationer till komplexa säkerhetslösningar och dess kundbas inkluderar såväl statliga som privata beställare.

ØstCom har 56 anställda och har sitt huvudkontor i Kongsvinger.

ØstComs siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med april 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi ØstCom – en ledande norsk aktör inom områdessäkerhet – till Vestum! Vestum äger sedan tidigare Skandinaviska Områdesskydd, som är en ledande aktör inom områdessäkerhet i Sverige, och genom förvärvet av ØstCom stärker Vestum sin position på den nordiska marknaden för områdessäkerhet ytterligare. Det känns väldigt spännande att ØstCom vill ansluta till Vestum och att Vestum fortsätter attrahera norska specialistbolag av hög kvalitet, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 001 706 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 17 mars 2022 till och med 30 mars 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (”lock-up”).

Antal utestående aktier skulle i samband med transaktionen öka från befintliga 363 028 856 till 364 030 562 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Deloitte tillhandahåller finansiell rådgivning och Thommessen agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera