1515
Beijer Electronics Group: Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat
  
  • Orderingången steg med tre procent till 417 mkr (406).
  • Nettoomsättningen uppgick till 351 mkr (395).
  • Rörelseresultatet blev 4,6 mkr (8,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 mkr (5,2).
  • Resultatet per aktie blev 0,06 kronor (0,19).
  • Förvärv av tyska ELTEC stärker Westermos tågerbjudande.

   

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR:

"BEIJER GROUPs orderutveckling under det första kvartalet bekräftar återhämtningen i ekonomin med en ökad efterfrågan. Orderingången steg under det första kvartalet 2021 jämfört med såväl det första som fjärde kvartalet förra året. Vi kan också konstatera att orderingången på 417 mkr var ett av koncernens hittills bästa kvartal drivet av affärsenheten Beijer Electronics fina utveckling.

Som VD är jag självfallet inte nöjd med resultatnivån under det första kvartalet men vi är nu på rätt väg. Omsättningen var oförändrad jämfört med det fjärde kvartalet medan resultatet förbättrades till ett svagt plus. Samtidigt bedömer vi att vi fick ett bortfall i försäljningen på 8-10 procent under det första kvartalet till följd av den globala bristen på vissa komponenter vilket hämmade leveranskapaciteten. Det påverkade i sin tur resultatet under perioden som skulle varit högre i annat fall.

En tidigare svag efterfrågan till följd av Covid-19 har således förbytts i kapacitetsbrist. Vi fokuserar på att hantera situationen med inriktning på att förstärka leveranskapaciteten samtidigt som högsta prioritet ges åt försäljning och tillväxt. Och trenden är tydlig - efter att botten passerats under det tredje kvartalet 2020 har vi fått en gradvis återhämtning i efterfrågan. Trenden har förstärkts månad för månad.

Vi kan glädja oss åt en markant uppgång i orderingången för affärsenheterna Beijer Electronics och Korenix. Deras försäljning var i nivå med försäljningen under det fjärde kvartalet 2020, men lägre jämfört med motsvarande kvartal 2020. Trots lägre försäljningsvolymer jämfört med första kvartalet 2020 kunde båda affärsenheterna förbättra  sina resultat tack vare god kostnadskontroll och förra årets besparingsprogram. De ligger nu nära break-evennivå. Med stigande volymer samt en mer gynnsam produktmix  för Beijer Electronics är förutsättningarna goda för förbättrade resultat. Det ökar möjligheterna att affärsenheterna ska kunna leverera i enlighet med strategin - att nå en årlig tillväxt på tio procent och ha en potential att generera en rörelsemarginal på 15 procent. Samarbetet mellan affärsenheterna Beijer Electronics och Korenix har också utvecklats väl, inte minst deras kombinerade produkterbjudande som både efterfrågats och rönt uppskattning hos kunderna.

Affärsenheten Westermo ligger senare i konjunkturcykeln än Beijer Electronics och Korenix. Det ekonomiska utfallet var lägre jämfört med det första kvartalet 2020 som i sig var ett rekordkvartal för Westermo. Utfallet var i nivå med det fjärde kvartalet 2020 med undantag för orderingången vilken kan svänga relativt mycket mellan enskilda kvartal beroende på om större ordrar erhålls under perioden. Covid-19 har också haft en fortsatt påverkan i och med att några kunder skjutit på beställningar och det tar lite längre tid till avslut. Westermos produkter och lösningar är ofta specifika för och inkluderas i kundernas helhetslösningar med livscykler uppåt tio år. Det ger en god framförhållning avseende befintliga kunder även om orderläggningen varierar. I början av året tecknade affärsenheten också ett leveransavtal med Alstom om minst 250 mkr. Sammantaget har Westermo en stark prospektlista avseende såväl nya som befintliga kunder vilket bedöms resultera i framtida tillväxt.

Westermo flyttade även fram positionerna inom tågsegmentet i och med förvärvet av tyska ELTEC i mars. ELTEC kompletterar Westermo med sin inriktning på smart uppkoppling via trådlösa kommunikationslösningar ombord på tåg och tunnelbanor. Förvärvet ligger också väl i linje med strategin kring mål om tillväxt och rörelsemarginal. ELTEC ingår i koncernens räkenskaper från det andra kvartalet och med en försäljning på 65 mkr på årsbasis blir det ett bra bidrag till Westermos och koncernens tillväxt. Resultatmässigt förväntas ELTEC bidra från 2022 och framåt i linje med Westermos lönsamhetsnivå.

Sammantaget finns det anledning till en ökad optimism. Osäkerheten på kort sikt har minskat avseende efterfrågan. Vid utgången av första kvartalet låg BEIJER GROUPs orderbok på "all time-high". Fokus ligger på fortsatt tillväxt och utmaningen ligger i att hantera komponentbristen samt förstärka och säkerställa leveranskapaciteten.

För helåret 2021 ligger vår bedömning fast. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020."
   

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och  kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 21 april kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642706
Från Storbritannien: +443333009263 

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://www.anywhereconference.com?Conference=301338847&PIN=85465576&UserAudioMode=DATA
   

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

    

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?