Kommuniké från årsstämma i Husqvarna AB (publ)

Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 26 juni 2020
Årsstämman hölls i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta  genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare deltog i stämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman och lämna in frågor.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. I enlighet med styrelsens förslag godkändes ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 (en avvikelse från förslaget i årsredovisningen). Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, utan suppleanter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Tom Johnstone, Ulla Litzén, Katarina Martinson, Bertrand Neuschwander, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson och Christine Robins. Henric Andersson utsågs till ny styrelseledamot och Tom Johnstone valdes till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att arvode ska utgå med sammanlagt 6 290 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år, varav 2 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 580 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget. Ordföranden i revisionsutskottet erhåller 240 000 kronor och de två ledamöterna 135 000 kronor vardera. Ordföranden i People & Sustainability-utskottet erhåller 140 000 kronor och de två ledamöterna 80 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som revisionsbolag utse Ernst & Young AB för perioden från årsstämman 2020 till slutet av årsstämman 2021. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning samt beslut om långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till koncernledningen.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2020, LTI 2020.

Aktieswap-avtal för att säkra förpliktelser i enlighet med beslutade incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att låta bolaget ingå ett eller flera aktieswap-avtal där tredje part i eget namn förvärvar Husqvarna B-aktier på villkor som överensstämmer med marknadspraxis.
Syftet är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av beslutade incitamentsprogram.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission mot apportegendom av totalt högst ca 57,6 miljoner B-aktier. Teckningskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets B-aktier. Syftet med bemyndigandet är att underlätta förvärv där betalning sker med egna aktier.

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 juni 2020 kl.13.00.

   
För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations,  +46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder.
Nettoomsättningen 2019 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?