1515
Annons
Safello publicerar bokslutskommuniké för 2021

Stockholm den 16 februari 2022 | Idag publicerar Safello Group AB ("Safello") bolagets bokslutskommuniké för 2021. Rapporten finns tillgänglig på safello.com/ir. Det fjärde kvartalet visar en rekordomsättning till följd av en förbättrad produktportfölj och en ökad utvecklingstakt. Nettoomsättningen visade på en ökning med +102% jämfört med samma period 2020 och uppgick till 215,0 MSEK. Bruttoresultatet var 8,9 MSEK (6,0) vilket är en uppgång på +50%. Kvartalet kännetecknas av snabb produktutveckling och stark tillväxt i mobilappen. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av fjärde kvartalet (oktober-december 2021) 
 • Nettoomsättningen ökade med +102% procent jämfört med det fjärde kvartalet 2020 och uppgick till 215,0 MSEK (106,5). 
 • Bruttoresultatet ökade med +50% procent och uppgick till 8,9 MSEK (6,0).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,2 MSEK (1,6). Det negativa resultatet är till stor del en konsekvens av satsning på marknadsföring i perioden samt en ökning av antalet anställda för att långsiktigt stärka verksamheten. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (1,2).
 • Nettoresultatet uppgick till -7,2 MSEK (1,2). 
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier (20 449 600 aktier) uppgick till -0,35 kronor.
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier efter utspädning (21 440 668 aktier) uppgick till -0,34 kronor.
 • Antalet exekverade ordrar under kvartalet ökade med +42% och uppgick till 68 303 (48 214).
Helåret 2021
 • Nettoomsättningen ökade med +141% procent jämfört med helåret 2020 och uppgick till 757,9 MSEK (315,0). 
 • Bruttoresultatet ökade med +135% procent och uppgick till 36,9 MSEK (15,7).
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,2 MSEK (2,8). Det negativa resultatet är till stor del en konsekvens av engångskostnader för den IPO som genomförts under året, satsning på marknadsföring i det fjärde kvartalet samt en ökning av antalet anställda för att långsiktigt stärka verksamheten.  
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (0,9).
 • Nettoresultatet uppgick till -14,7 MSEK (0,9). 
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier (19 467 668 aktier) uppgick till -0,76 kronor.
 • Resultat per aktie baserat på genomsnittligt antal aktier efter utspädning (20 458 736 aktier) uppgick till -0,72 kronor. 
 • Antalet exekverade ordrar under året ökade med +43% och uppgick till 239 191 (167 355).
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Den 5 oktober lanserades Safello Wallet, som möjliggör förvaring av kryptovaluta hos Safello. Lanseringen förenklar köp och försäljningsprocessen för slutanvändaren, och behovet av en egenförvaltad fysisk eller elektronisk plånbok elimineras.
 • Den 11 oktober annonserade Safello en sänkning av de högsta transaktionsavgifterna från 7% till 5% för att fler kunder ska kunna pröva Safellos produkter. För mer information om Safellos avgifter, se https://help.safello.com/sv/articles/3311447-vad-har-safello-for-avgifter. 
 • Den 18 oktober lanserades Safellos första nationella marknadsföringskampanj "Make crypto boring", i syfte att bygga förtroende för varumärket och i förlängningen attrahera fler kunder till Safello. Samtidigt introducerades en lägre avgift för köp till Safello Wallet under en tidsbegränsad period.
 • Den 21 oktober inledde Finansinspektionen en undersökning av hur Safello följer penningtvättsreglerna. Undersökningen är en generell undersökning som enligt Finansinspektionen omfattar Safello i egenskap av en av Sveriges två marknadsledande aktörer för handel med kryptovaluta.
 • Den 22 november lanserades Safello Subscription, som låter kunderna koppla sina bankkonton för månatliga köp av kryptovalutor, liknande ett månadssparande.
 • Den 25 november och 15 december introducerade Safello möjligheten för kunder att köpa, lagra och sälja Chainlink följt av Polygon och Polkadot.
 • Den 21 december meddelades att Emelie Moritz börjar som COO för Safello i mars 2022, och att Andreas Kennemar går över till en roll som Chief Business Development Officer. Emelie har relevant erfarenhet från finansbranschen, bland annat inom Avanza, Carnegie och Fondab. Andreas, med lång erfarenhet från kryptovalutabranschen samt ledande befattningar inom Swedbank och Handelsbanken, kommer att fokusera på att ytterligare stärka och utveckla Safellos erbjudande och strategiska inriktning.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Den 20 januari mandaterade  Safello ABG Sundal Collier ASA ("ABGSC") som likviditetsgarant i Safellos aktie som är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

- Vi uppnådde en rekordhög nettoomsättning på 215,0 miljoner kronor och 68 303 ordrar. Den långsiktiga tillväxttrend som startade i och med Safellos lansering av Swish och BankID i 2018 håller i sig. Lanseringen av Safello Wallet var framgångsrik och vi har sett en stark tillväxt inom Safello Mobile. I enlighet med vårt prospekt har vi prioriterat den här typen av tillväxt framför lönsamhet och vi ser nu att intäkterna kommer ikapp den ökade kostnadsbasen vilket är i linje med våra förväntningar och även bekräftar prioriteringen. Tittar vi på det bredare marknadslandskapet kan vi se ett positivt sentimentsskifte från finansiella institutioner, som framförallt drivs av efterfrågan från retail men även den kommande MiCA-förordningen. 2022 kommer förhoppningsvis att öppna upp för fler samarbeten mellan institutioner och kryptobranschen. Förutom att utveckla verksamheten satsar vi på att återuppta vår contentstrategi med målet att skapa en plattform för både kommunikation och utbildning. Alla är välkomna att engagera sig så att vi tillsammans kan verka mot felaktig information och missuppfattningar om vår bransch, säger Frank Schuil, vd och medgrundare av Safello.

Idag klockan 12.00 presenterar Safello delårsrapporten och genomför en Q&A. Presentationen hålls på engelska och livesänds på Safellos LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/safello) och YouTube (https://www.youtube.com/c/SafelloAB). 

Av miljö- och kostnadsskäl har Safello Group AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 722 52 34 51

Safello är Sveriges ledande krypto-mäklartjänst med målet att göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett tryggt och enkelt sätt att köpa, sälja och förvara kryptovalutor genom sömlösa transaktioner till marknadsledande hastigheter. Safello är verksamt i Sverige och registrerat som en finansiell institution hos Finansinspektionen sedan 2013 och börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2021.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera