1515
Annons
Vestum förvärvar specialistbolag med en omsättning om 83,6 MSEK, EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91 540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 MSEK med en EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,9 procent och EBITA-marginal om 7,6 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 83,6 MSEK, EBITDA OM 8,3 MSEK OCH EBITA OM 6,3 MSEK

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91 540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 MSEK med en EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,9 procent och EBITA-marginal om 7,6 procent.

Om Amsler Hiss
Amsler Hiss grundades 1996 och är en helhetsleverantör i hissbranschen. Bolaget utför nyinstallationer, ombyggnationer samt reparationer och service av alla slags hissar. Ombyggnation och nymontage utgör idag största delen av verksamheten.

Bolaget är verksamt i Stockholm och arbetar främst mot fastighetsägare, bostadsrättföreningar, och offentlig sektor.

Under den rullande 12 månaders perioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 MSEK med en EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,9 procent och EBITA-marginal om 7,6 procent.

Amsler Hiss har 38 anställda och har sitt huvudkontor i Bandhagen.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Amsler Hiss siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q4 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Amsler Hiss till Vestum! Bolaget har funnits på marknaden i 25 år och har med sin breda kompetens kontinuerligt levererat kvalitetstjänster inom hissbranschen. Bolagets grundare och VD, Peter Amlser, kommer att fortsätta bedriva verksamheten, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91 540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 19 oktober 2021 till och med 1 november 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 116 993 341 till 117 084 881 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20211102.pdf

Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera