Annons
Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 11 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2 kronor per aktie, med avstämningsdag den 13 maj 2022. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 18 maj 2022.
 
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf samt om nyval av Ann-Charlotte Jarleryd till styrelseledamöter. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor nyvaldes revisionsbolaget KPMG AB.
 
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.
 
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2023.
 
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera