1515
Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsaus

Nokia Oyj
Tilinpäätöstiedote
4.2.2021 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden katsaus

Vakaa kannattavuus Pohjois-Amerikan kasvavan kysynnän siivittämänä

 • Raportoitu liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 5 % edellisvuoteen verrattuna johtuen pääasiassa Mobile Access -liiketoiminnan verkkojen käyttöönotto- ja suunnittelupalvelujen laskusta, jota radioverkkotuotteiden kysynnän kasvu osittain tasoitti.
 • Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.
 • Mobile Access -liiketoiminnan tuotevalikoiman jatkuvat parannukset; tuotesuunnitelmien vahvistaminen, tuotekustannusten vähentäminen, tuotteiden suorituskyvyn parantaminen sekä sitoutuminen tuotekehitysinvestointeihin johtavan aseman saavuttamiseksi.
 • Mobile Access -liiketoiminnan bruttokateprosentti kasvoi viimeisellä neljänneksellä johtuen pääasiassa parantuneesta 5G:n bruttokateprosentista, jota erääseen asiakasprojektiin liittyvä tappiovaraus osin tasoitti.
 • Positiivinen raportoitu liikevoitto sekä viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna 2020.
 • Tuloutuksen ajoittumisella ja Nokian pääomarahastosijoitusten nettovaikutukseltaan positiivisella vaihtelulla oli yhteensä noin 250 miljoonan euron suotuisa vaikutus viimeisen neljänneksen ei-IFRS-liikevoittoon.
 • Vahva vapaa kassavirta viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2020, mihin vaikutti suotuisasti noin 0,5 miljardin euron asiakkaalta etukäteen saamamme maksu, jonka oli odotettu ajoittuvan vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle.
 • Taseesta kirjattiin pois Suomeen liittyvät 2,9 miljardin euron laskennalliset verosaamiset, joita ei kuitenkaan menetetä.
 • Pidämme vuoden 2021 vertailukelpoista liikevoittoprosenttia koskevan 7–10 % näkymän ennallaan ja annamme uudet näkymät liikevaihdon ja vapaan kassavirran osalta.
 • Hallitus ei ehdota osinkoa eikä osingonjakovaltuutusta tilikaudelta 2020.

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta katsauksesta. Täydellinen vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellinen katsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen taloudelliseen katsaukseen.

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMARK KOMMENTOI VIIMEISEN NELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN 2020 TULOSTA


Nokian viimeisen neljänneksen tulos oli vakaa ja koko vuoden tulos aiemmin antamiemme arvioiden vaihteluvälin ylälaidassa. Sekä viimeisen neljänneksen että koko vuoden bruttokate- ja liikevoittoprosentit vahvistuivat. Tähän vaikuttivat kilpailukykyä ja kustannusasemaa parantanut tuotekehitystyö sekä myynnin painottuminen Pohjois-Amerikkaan, jossa marginaalit ovat korkeammat.

Verkkoliiketoiminnan kehitys vahvisti bruttokateprosenttia viimeisellä neljänneksellä sekä koko vuonna, ja liikevoittoprosentti vahvistui koko vuoden osalta. Viimeisen neljänneksen liikevoittoon vaikutti positiivisesti myös kaksi odottamatonta mutta merkittävää, yhteensä noin 250 miljoonan euron suuruista erää. Ensimmäinen oli asiakkaalta aivan viimeisen neljänneksen lopussa tehty tuloutus, jonka vaikutus oli noin 150 miljoonaa euroa ja jota odotimme alun perin vuodelle 2021. Toinen erä oli Nokian pääomarahastosijoitusten nettovaikutukseltaan noin 100 miljoonan euron arvonnousu.

Vahva viimeinen neljännes ei vaikuta aiempaan arvioomme vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista.

Viimeisen neljänneksen raportoitu liikevaihto laski 5 % ja kasvoi 1 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden raportoitu liikevaihto laski 6 % ja 4 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Koko vuoden ja viimeisen neljänneksen kassavirta vahvistui yhden asiakkaan suuren – alun perin vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle odotetun – maksun siivittämänä. Vapaa kassavirta pysyi positiivisena jo kolmantena perättäisenä neljänneksenä, ja rahoitusasemamme on vakaa.

Mobiiliradiotuotteiden parantunut kilpailukyky ja kustannusrakenne näkyivät Mobile Access -liiketoiminnan parantuneena tuloksena viimeisellä neljänneksellä sekä koko vuonna. 5G-radioverkkolaitteistojen kysyntä kasvoi samalla kun aiempien sukupolvien ratkaisujen kysyntä pieneni.

ReefShark-toimitusten kasvu laski osaltaan tuotekustannuksia ja paransi 5G-tuotteiden bruttokateprosenttia. Ylitimme 35 % toimitustavoitteemme ReefShark-tuotteissa ja pääsimme vuoden loppuun mennessä 43 % toimitusosuuteen. Uskon, että saavutamme 70 % osuuden vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2021 tärkeimpiä tavoitteita ovat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän muutosohjelman loppuunsaattaminen ja pohjan luominen sen kannattavuuden parantamiselle. ReefShark-toimitusten kasvu on askel oikeaan suuntaan. Kuten sanoin kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä, olemme valmiita investoimaan niin paljon kuin 5G-teknologiajohtajuuden saavuttaminen edellyttää. Olen luottavainen, että olemme oikealla tiellä, vaikka työtä on vielä edessä.

Nokian yritysasiakasliiketoiminnan hyvä tulos luo vankan pohjan tulevalle kasvulle. Viimeisen neljänneksen raportoitu liikevaihto kasvoi 1 % ja 5 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden raportoitu liikevaihto kasvoi 11 % ja 14 % ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Tämä heijastaa johtavaa asemaamme muun muassa yksityisissä langattomissa verkoissa.

Voitimme viimeisen neljänneksen aikana 79 uutta asiakkuutta yksityisissä langattomissa verkoissa sekä julkistimme merkittävät kumppanuudet AT&T:n ja Verizonin kanssa. Yhteensä meillä on jo 260 asiakkuutta yksityisissä langattomissa verkoissa. Arvioimme julkisen sektorin kysynnän pysyvän vahvana, mistä viimeisimpänä esimerkkinä on tammikuussa 2021 julkistettu valtionhallinnon kyberturvallisuusprojekti Pohjois-Amerikassa.

Julkistimme vuoden 2020 lopussa uuden toimintamallin, joka auttaa meitä vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja varmistamaan teknologiajohtajuuden niissä segmenteissä, joissa kilpailemme.

Olemme jo nyt teknologiajohtaja monella meille tärkeällä alueella. Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän FP4-pohjaiset tuotteet ovat alan johtavia. Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmässä kehitämme innovatiivisia, pilvinatiiveja 5G-ydinverkkoratkaisuja teleoperaattoreille ja yritysasiakkaille. Lisäksi saavutimme Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmässä maailmanennätyksen yhteistyössä Elisan ja Qualcommin kanssa 5G-verkkojen tiedonsiirron nopeudessa.

Nämä ovat rohkaisevia tuloksia. Mutta kuten sanoin kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä, vuosi 2021 on meille haastava siirtymävuosi, jota rasittavat markkinaosuuden supistuminen ja hintaeroosio Pohjois-Amerikassa. Lisäksi uuden toimintamallimme toteutus edellyttää meiltä lisäinvestointeja 5G-tuotekehitykseen, mikä puolestaan tarkoittaa jossain määrin lyhyen aikavälin kannattavuuden uhraamista 5G-teknologiajohtajuuden ja pitkän aikavälin kannattavuuden varmistamiseksi.

Nämä tekijät huomioiden pidämme arviomme vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevoittoprosentista ennallaan. Annamme lisäksi arviot vuoden 2021 liikevaihdosta ja vapaasta kassavirrasta. Kuten aiemmin sanoimme, annamme pitkän aikavälin arvion viimeistään 18. maaliskuuta järjestettävänä Nokian pääomamarkkinapäivänä.

Olemme tyytyväisiä Nokian operatiiviseen suoritukseen ja kassan vahvistumiseen. Hallitus ei kuitenkaan ehdota osinkoa tai pyydä osingonjakovaltuutusta tilikauden 2020 osalta, jotta voimme investoida riittävästi 5G:hen ja muihin strategisesti tärkeisiin alueisiin samalla kun ylläpidämme vahvaa kassavirtaa. Annamme päivityksen osinkopolitiikastamme viimeistään pääomamarkkinapäivänä.

Kulunut vuosi on pitänyt sisällään tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan. Olemme nopeuttaneet tuotekehitystämme, tehostaneet toimintaamme ja luoneet uuden toimintamallin, jonka tavoitteena on vakaa kannattavuuskehitys pitkällä aikavälillä. Vuodelle 2021 riittää työsarkaa, mutta uusi johtoryhmämme on tarttunut toimeen vauhdilla. Kerromme lisää liiketoimintaryhmiemme tavoitteista ja toimintasuunnitelmista pääomamarkkinapäivänä.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia työntekijöitämme. Tämä on ollut isojen muutosten vuosi, joka on testannut periksiantamattomuuttamme ja teknologiaamme ennennäkemättömällä tavalla. Olen ylpeä koko tiimistä, heidän sitoutumisestaan sekä yhteisistä saavutuksistamme. Kiitos.

NOKIAN TALOUDELLINEN TULOS

EUR milj. (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)10-12/202010-12/2019Muutos 10-12/2020 vrt. 10-12/2019Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 10-12/2020 vrt. 10-12/2019
1-12/20201-12/2019Muutos 1-12/2020 vrt. 1-12/2019Muutos ilman valuuttakurssi-
muutosten vaikutusta 1-12/2020 vrt. 1-12/2019
Liikevaihto6 5686 903-5 %1 %21 86723 315-6 %-4 %
  Networks5 0405 439-7 %-2 %16 86518 209-7 %-5 %
  Nokia Software864870-1 %5 %2 6582 767-4 %-1 %
  Nokia Technologies3823762 %3 %1 4021 487-6 %-6 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut29223126 %26 %9839523 %2 %
  Ei-IFRS-oikaisut-11  -3-29  
  Eliminoinnit-8-13  -38-71  
Bruttokateprosentti139,2%38,5%70pp 37,6%35,4%220pp 
Liikevoitto/-tappio475803-41 % 91848589 % 
  Networks533671-21 % 96466545 % 
  Nokia Software266304-13 % 511589-13 % 
  Nokia Technologies317320-1 % 1 1641 239-6 % 
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut-27-161  -525-490  
  Ei-IFRS-oikaisut-615-331  -1 196-1 518  
Liikevoittoprosentti7,2 %11,6 %-440pp 4,2 %2,1 %210pp 
Liikevaihto (ei-IFRS)6 5696 903-5 %1 %21 87023 344-6 %-4 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS)41,8 %40,0 %180pp 39,0 %36,5 %250pp 
Liikevoitto (ei-IFRS)1 0901 134-4 % 2 1142 0036 % 
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS)16,6 %16,4 %20pp 9,7 %8,6 %110pp 
Rahoitustuotot ja -kulut29-15  -106-341-69 % 
Tuloverot-3 131-246  -3 255-138  
Tulos-2 608563  -2 42118  
Osakekohtainen tulos, laimennettu-0,460,10  -0,430,00  
Rahoitustuotot ja -kulut (ei-IFRS)-13-46-72 % -184-337-45 % 
Tuloverot (ei-IFRS)-286-288-1 % -488-4489 % 
Tulos (ei-IFRS)811821-1 % 1 4641 23019 % 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS)0,140,15-7 % 0,260,2218 % 
1Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Nokia uudelleenluokitteli tiettyjä tuotto- ja kulueriä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista toiminnoille. Raportoidut vertailutiedot 10-12/2019 sekä 1-12/2019 on oikaistu vastaavasti. Katso liitetieto 1, “Laadintaperiaatteet”.
Tulokset ovat raportoituja ja koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainittu. Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita käyvän arvon kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion "Ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa" (liite 2). Liikevaihdon muutos ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta tarkoittaa liikevaihdon muutosta, johon ei sisälly Nokian raportointivaluutan euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Lisätietoja valuuttakurssimuutosten vaikutuksista esitetään Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen Tilinpäätöstiedot-osion liitetiedossa "Laadintaperiaatteet" (liite 1).

Liikevaihto

Raportoitu liikevaihto laski vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 5 % johtuen ensisijaisesti liikevaihdon laskusta Mobile Access ‑liiketoiminnassa; jossa verkkojen käyttöönotto- ja suunnittelupalvelujen laskua tasoitti osin 5G-radioverkkotuotteiden kasvu. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihdon kasvu oli 1 % vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Raportoitu liikevaihto laski 6 % koko vuonna 2020 ensisijaisesti Mobile Access ‑liiketoiminnan verkkojen käyttöönotto- ja suunnittelupalvelujen vuoksi. Edistyimme koko vuonna 2020 edelleen hienosti Nokia Enterprise -liiketoiminnassa, jossa raportoitu liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuodesta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto laski 4 % koko vuonna 2020.

Bruttokateprosentti

Raportoitu bruttokateprosentti vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä oli 39,2 %, verrattuna 38,5 %:iin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 41,8 %, kun se vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä oli 40,0 %. Bruttokateprosentin vahvistumiseen vaikutti ensisijaisesti 5G-tuotteiden korkeampi bruttokateprosentti Mobile Access -liiketoiminnassa, mitä erääseen asiakasprojektiin liittyvä tappiovaraus osin tasoitti. Pienemmässä määrin bruttokateprosenttiimme vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä vaikuttivat muutokset tuotejakauman painotuksessa Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion osuuden kasvaessa ja Nokia Software -segmentin osuuden pienentyessä. Raportoitu bruttokateprosentti oli 37,6 % koko vuonna 2020, kun se koko vuonna 2019 oli 35,4 %. Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli 39,0 %, kun se koko vuonna 2019 oli 36,5 %.

Liikevoitto

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kaksi merkittävää tekijää vaikutti yhteensä noin 250 miljoonalla eurolla suotuisasti ei-IFRS-ja raportoituun liikevoittoomme: ajoitusetu tuloutettaessa vuodelle 2021 odotettua liikevaihtoa aivan neljänneksen lopulla ja Nokian venture fund ‑sijoitusten nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu. Näillä erillä oli noin 0,035 euron vaikutus laimennettuun ei-IFRS- ja raportoituun osakekohtaiseen tulokseemme.

Osakekohtainen tulos

Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa, kun se oli 0,15 euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä, ensisijaisesti pienemmän liikevoiton vuoksi, mitä nettovaikutukseltaan positiiviset rahoitustuotot ja ‑kulut osin tasoittivat. Koko vuoden 2020 laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa, kun se oli 0,22 euroa koko vuonna 2019.
     
Vuoden 2020 viimeisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa, kun se oli 0,10 euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Muutos liittyi ensisijaisesti tuloverojen nettovaikutukseltaan negatiiviseen vaihteluun laskennallisten verosaamisten 2,9 miljardin Suomeen liittyvän taseesta poiskirjauksen takia ja vähäisemmässä määrin matalampaan liikevoittoon, mitä rahoitustuottojen ja ‑kulujen nettovaikutukseltaan positiivinen vaihtelu osin tasoitti. Koko vuoden 2020 laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa, kun se oli 0,00 euroa koko vuonna 2019. Poiskirjaus taseesta tehtiin perustuen säännölliseen arviointiin, jossa tarkastellaan Suomen laskennallisten verosaamisten hyödyntämismahdollisuuksia lähitulevaisuudessa pääosin aiempien tulosten perusteella. Laskennallisia verosaamisia ei menetetä, ja taseesta poiskirjaus on mahdollista perua. Näitä laskennallisia verosaamisia voidaan edelleen hyödyntää verotuksessa ja niiden taseesta poiskirjauksen ei odoteta vaikuttavan Nokian verotukseen kokonaisuutena tai sen tuloveroihin liittyviin ulosmeneviin rahavirtoihin. Lisätietoja Suomeen liittyvien laskennallisten verosaamisten taseesta poiskirjauksesta on Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen ”Tilinpäätöstiedot”-osion liitetiedossa 6, ”Laskennalliset verot”.

Kassavirta

Vuoden 2020 viimeinen neljännes oli kolmas peräkkäinen positiivisen vapaan kassavirran vuosineljännes. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä nettokassa kasvoi noin 0,6 miljardilla eurolla, ja oli vuosineljänneksen lopussa noin 2,5 miljardia euroa. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä kassa kasvoi noin 0,4 miljardilla eurolla, ja oli vuosineljänneksen lopussa noin 8,1 miljardia euroa. Vankkaan kassavirtaan viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2020 vaikutti vuoden 2021 ensimmäiselle neljännekselle odotettu noin 0,5 miljardin euron asiakkaalta etukäteen saamamme maksu.

COVID-19

COVID-19:llä oli noin 200 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon koko vuonna 2020; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty. Lisäksi saimme noin 250 miljoonan euron tilapäisen hyödyn pienentyneiden matka- ja henkilöstökulujen myötä COVID-19:ään liittyen.

OSINKO
Nokia alkoi jakaa osinkoja vuosineljänneksittäin tilikaudesta 2018 alkaen. Hallitus päätti 24.10.2019 keskeyttää osingonjaon. Näin voidaan a) taata Nokian kyky lisätä 5G-investointeja, b) jatkaa investointeja kasvaville yritysliiketoiminnan ja ohjelmistojen strategisille painopistealueille ja c) vahvistaa Nokian kassa-asemaa. Tämä oli linjassa Nokian osinkopolitiikan kanssa, jonka mukaan osinkopäätökset tehdään Nokian kassa-asema ja odotettavissa oleva kassavirta huomioiden.

Hallitus on tyytyväinen Nokian viimeaikaiseen operatiiviseen suoritukseen ja sen aloittamaan kestävän kassavirran kerryttämiseen. Hallitus on tyytyväinen siihen, että Nokia on vahvistanut kassaansa. Hallitus keskittyy kuitenkin jatkossakin varmistamaan Nokian kyvyn lisätä investointeja 5G:hen ja strategisille alueille ja jatkaa samalla kestävän kassavirran tuottamista. Tämän vuoksi hallitus ei ehdota osinkoa tai osingonjakovaltuutusta tilikaudelta 2020. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen jälkeen hallitus arvioi mahdollisuutta ehdottaa osingonjakoa tilikaudelta 2021 ottaen huomioon nettokassan ja vuoden 2022 näkymät.

COVID-19
COVID-19-pandemia on tehnyt erittäin selväksi, kuinka kriittisen tärkeitä tietoliikenneyhteydet ovat yhteiskunnan toiminnalle. Uskomme, että meillä on kestävä asiakaskunta, ja tunnemme velvollisuutta asiakkaitamme ja heidän palvelemiaan yhteisöjä kohtaan.

Asiakkaisiin liittyvien jakelu- ja asennushaasteiden vaikutuksen arviointiin sisältyvien merkittävien epävarmuustekijöiden ja riskien vuoksi keskitymme nyt COVID-19:ään liittyen kertomaan tehtaiden sulkemisista, joilla oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon koko vuonna 2020; tästä liikevaihdosta suurimman osan odotetaan siirtyvän tuleville kausille sen sijaan, että se olisi menetetty. 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus koko vuoden 2020 ajalta liittyy ensisijaisesti Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion Alcatel Submarine Networks -yksikköön, jossa tehtaiden tilapäinen sulkeminen vaikutti erityisesti vuoden 2020 ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen.

COVID-19 vaikutti myös toimintakuluihimme (esimerkiksi tilapäisesti vähentynyt matkustaminen), käyttöomaisuusinvestointeihin (tilapäiset viivästykset) ja veroihin liittyviin ulosmeneviin rahavirtoihin (verohelpotukset). Koko vuonna 2020 saimme noin 250 miljoonan euron väliaikaisen hyödyn johtuen pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista COVID-19:ään liittyen, josta noin 150 miljoonalla eurolla oli suotuisa vaikutus toimintakuluihin ja noin 100 miljoonalla eurolla hankinnan ja valmistuksen kuluihin. Koko vuonna 2021 odotamme COVID-19-tilanteen kehittymistä koskevan tämänhetkisen ymmärryksemme perusteella saavamme noin 150 miljoonan euron väliaikaisen hyödyn johtuen pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista COVID-19:ään liittyen, josta noin 100 miljoonalla eurolla odotetaan olevan suotuisa vaikutus toimintakuluihin ja noin 50 miljoonalla eurolla hankinnan ja valmistuksen kuluihin.

Mahdolliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen, kuinka se tulee tapahtumaan, ovat edelleen olemassa. On mahdotonta ennustaa täsmällisesti riskien tarkkaa vaikutusta meihin, toimintaamme ja liiketoimintaamme.

COVID-19-pandemian aikana olemme jatkaneet 5G-suunnitelmien ja tuotteiden kehittämistä suunnitelmiemme mukaisesti, ja uskomme toimenpiteidemme COVID-19:n hallitsemiseksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa olleen menestyksekkäitä.

Terveys ja turvallisuus

COVID-19-pandemian aikana keskitymme ensisijaisesti työntekijöihimme. Meillä on tarkat toimintaohjeet Nokian toimitilojen osalta, ja olemme ohjeistaneet työntekijöitämme selkeästi siitä, miten he voivat lievittää COVID-19:n riskejä tilanteissa, joissa heidän on tehtävä kriittistä työtä. Olemme ottaneet käyttöön lukuisia toimenpiteitä, mukaan lukien Nokian työntekijöitä koskevan kansainvälisen matkustuskiellon, josta voidaan poiketa vain tarkkaan määritellyistä ”kriittisistä” syistä. Olemme sulkeneet toimitilamme kaikilta vierailijoilta lukuun ottamatta niitä, joiden työ liittyy välttämättömiin kunnossapitotoimiin tai palveluihin sekä ohjeistaneet työntekijöitämme työskentelemään kotoa aina, kun se on mahdollista. Aloitimme näiden toimenpiteiden toteuttamisen joillakin alueilla jo tammikuussa 2020, ja olemme päivittäneet ohjeistusta tilanteen kehittyessä.

Koska valtaosa Nokian työntekijöistä jatkaa etätyöskentelyä, ohjeistamme heitä myös siitä, miten pitää yllä terve työn ja yksityiselämän välinen tasapaino sekä huolehtia fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Asiakkaidemme tarjoamien välttämättömien palveluiden tukeminen

Tarjoamamme tuotteet ja palvelut ovat nyt kriittisemmässä asemassa kuin koskaan, jotta maailmamme voisi edelleen toimia sujuvasti. Työskentelemme edelleen tiiviisti asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että näinä aikoina muuttuvat tarpeet ja vaatimukset ymmärretään oikein ja että vastaamme niihin asianmukaisesti.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä tietoliikenneyhteydet yhdistivät edelleen COVID-19-pandemian toisistaan eristämiä ihmisiä. Etätyö ja -koulu, peruspalveluiden toimitusvarmuus ja älykkäät toimitukset ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, mitä tietoliikenneratkaisumme ovat mahdollistaneet. Ilmoitimme joulukuussa, että olemme yhdessä Vodafone India Foundationin kanssa ottaneet käyttöön älymaatalousratkaisun, joka pyrkii parantamaan viljelijöiden tuottavuutta Intiassa. Pilottihanke toteutetaan 100 kohteessa Madhya Pradeshin ja Maharashtran osavaltioissa, ja alueen yli 50 000 maanviljelijää hyötyy siitä tuottavuuden ja tulojen parantumisen kautta.

Nokian maailmanlaajuinen tuotantoverkosto mahdollistaa tehokkaat toimitukset ja pienentää riskejä kuten paikalliset häiriötapahtumat, kuljetuskapasiteetin ongelmat sekä poliittiset riskit. Toimitusverkostoomme kuuluu 25 tehdasta ympäri maailmaa ja kuusi asiakaspalvelukeskusta. Näin ollen emme ole yhtiötasolla riippuvaisia yhdestä toimipisteestä tai yksiköstä. Olemme myös perustaneet globaalin komentokeskuksen vastataksemme taudin leviämisen aiheuttamiin haasteisiin toimitusketjuissa. Olemme myös valmiina ottamaan käyttöön liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiamme, jos jokin organisaatiomme osa sitä edellyttää.

Nämä toimet kertovat vahvasta sitoutuneisuudestamme maailmanlaajuisiin toimiin pandemian pysäyttämiseksi ja tämänhetkisten häiriöiden ja haasteiden voittamiseksi.

NÄKYMÄT

Koko vuosi 2021

Liikevaihto ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta20,6–21,8 miljardia euroa olettaen, että vuoden 2020 lopun EUR/USD-vaihtosuhde 1,23 pysyy ennallaan
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti17–10 %
Vapaa kassavirta2Positiivinen

1              Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita käyvän arvon kohdentamiseen liittyviä eriä, liikearvon arvonalentumistappioita, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja eikä tiettyjä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Katso lisätietoja Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen liitetiedosta 12. ”Tunnusluvut”.

2           Vapaa kassavirta = liiketoiminnan nettorahavirta - käyttöomaisuusinvestoinnit + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti – pitkäaikaisten sijoitusten lisäys + pitkäaikaisten sijoitusten myynti.

Pitkä aikaväli

Nokia aikoo julkaista pitkän aikavälin näkymät viimeistään pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021.

Osinkopolitiikka

Pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita koskevan työnsä yhteydessä Nokia arvioi myös osinkopolitiikkaansa ja aikoo julkaista päivityksen viimeistään pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa 18.3.2021.

NÄKYMIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

 • Odotamme seuraavien tekijöiden vaikuttavan koko vuoden 2021 liikevaihtoomme ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta:
  • Merkittävä lasku Matkapuhelinverkot-segmentissä johtuen siitä, ettemme saaneet muutettua koko 4G-asemaamme 5G-asemaksi Pohjois-Amerikassa, sekä hintaeroosio Pohjois-Amerikassa (uusi);
  • Liikevaihdon kasvu pääasiassa Verkkoinfrastruktuuri- ja Teknologia -segmenteissä (uusi).
 • Matkapuhelinverkot‑segmentin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan noin nolla prosenttia koko vuonna 2021 ja parantuvan merkittävästi pitkällä aikavälillä;
 • Verkkoinfrastruktuuri‑segmentin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan vajaa kymmenen prosenttia koko vuonna 2021 ja parantuvan vähitellen pitkällä aikavälillä;
 • Pilvi- ja verkkopalvelut ‑segmentin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin arvioidaan olevan viitisen prosenttia koko vuonna 2021 ja parantuvan merkittävästi pitkällä aikavälillä;
 • Teknologia‑segmentin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan hieman koko vuonna 2021 koko vuoteen 2020 verrattuna ja suorituksen olevan vakaata pitkällä aikavälillä;
 • Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut ‑osion odotetaan tuottavan noin 200 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketappion koko vuonna 2021 ja suorituksen olevan vakaata pitkällä aikavälillä;
 • Koko vuonna 2021 Nokia odottaa Teknologia‑segmentin vapaan kassavirran olevan noin 600 miljoonaa euroa vähemmän kuin liikevoiton, johtuen ensisijaisesti tietyiltä lisenssinsaajilta saamistamme ennakkomaksuista;
 • Vertailukelpoisten rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa euroa kulua koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä (uusi);
 • Vertailukelpoisten tuloverokulujen arvioidaan olevan noin 450 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, mihin vaikuttavat tuloksen alueellinen jakauma, lähdeveron alainen liikevaihto ja patenttilisensoinnin kassavirran ajoittuminen (uusi);
 • Tuloveroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan noin 350 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä, kunnes laskennalliset verosaamisemme Yhdysvalloissa tai Suomessa on täysin hyödynnetty (uusi);
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 700 miljoonaa euroa koko vuonna 2021 ja 600 miljoonaa euroa pidemmällä aikavälillä (uusi); ja
 • Valuuttakurssimuutoksiin liittyvä nyrkkisääntö: jos oletuksena on nykyinen liikevaihdon ja kokonaiskustannusten jakaumamme (katso Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen ”Tilinpäätöstiedot”-osion liitetieto 1, ”Laadintaperiaatteet”), arvioimme 10 %:n nousulla EUR/USD-vaihtosuhteessa olevan noin 4–5 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon eikä juurikaan vaikutusta liikevoittoon (uusi).

             

RISKITEKIJÄT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen:

 • Voimakas kilpailu, joka vaikuttaa erityisesti Matkapuhelinverkot‑liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan intensiivisenä koko vuonna 2021; joidenkin kilpailijoiden pyrkiessä kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa;
 • Kykymme nopeuttaa tuotekehityssuunnitelmiamme ja kustannuskilpailukykyämme 5G-lisäinvestoinneilla koko vuonna 2021, jotta voimme edistää tuotteiden kustannusvähennyksiä ja pitää yllä kilpailukyvyn edellyttämää mittakaavaa;
 • Jotkin asiakkaat uudelleenarvioivat verkkotoimittajiansa tietoturvariskien näkökulmasta, mikä luo lyhyellä aikavälillä painetta investoida pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi;
 • Kehitys Pohjois-Amerikassa C-Band-huutokaupan päättymisen jälkeen, mukaan luettuna mahdolliset tilapäiset käyttöomaisuusinvestointien rajoitteet tai 5G-käyttöönottojen kiihtyminen;
 • Asiakaskysyntä voi heikentyä ja riski kasvaa lisää Intiassa, kun maan korkein oikeus piti ennallaan päätöksen, jonka mukaan televiestintäyritysten pitää maksaa takautuvia lisenssi- ja taajuusaluemaksuja;
 • Potentiaaliset riskit ja epävarmuudet liittyen COVID-19:n vaikutusten laajuuteen ja kestoon sekä pandemian jälkeisen talouden elpymisen vauhtiin ja siihen kuinka se tulee tapahtumaan;
 • Kykymme hankkia tiettyjä vakiokomponentteja;
 • Tiettyjen projektien valmistumisten ja hyväksymisten ajoitus;
 • Tuotejakaumamme ja alueellinen jakaumamme;
 • Makrotalous, toimiala ja kilpailudynamiikka;
 • Älypuhelinvalmistajien, autoalan yritysten ja kuluttajaelektroniikkayritysten kanssa solmimiemme uusien ja nykyisten patenttilisenssisopimusten ajoitus ja arvo;
 • Brändi- ja teknologialisensoinnin tulokset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja puolustamisen kustannukset ja patenttilisensointiin liittyvä lainsäädäntö; sekä

Nokia Oyj:n vuoden 2020 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksen kohdassa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja 5.3.2020 julkaistun vuoden 2019 20-F -vuosikertomuksen kohdassa ”Operating and financial review and prospects-Risk factors” määritellyt riskitekijät, täydennettynä 30.4.2020 julkaistun 6-K-lomakkeen osiossa ”Riskitekijät” määritellyillä riskitekijöillä.

SIJOITTAJAPUHELU
Nokian sijoittajapuhelu alkaa 4.2.2021 kello 15.00. Linkki sijoittajapuhelun esitykseen julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut. Median edustajat voivat kuunnella esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-717-9224.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUODELLE 2021

 • Nokia suunnittelee julkistavansa hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävän ”Nokia vuonna 2020” ‑vuosikertomuksensa viikolla 9 vuonna 2021. Vuosikertomus tulee saataville osoitteeseen www.nokia.com/luvut.
 • Nokian pääomamarkkinapäivä-tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi 18.3.2021.
 • Nokian vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 8.4.2021.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa 29.4.2021.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2021 toisen neljänneksen katsauksensa ja tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa 29.7.2021.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen ja tammi–syyskuun osavuosikatsauksensa 28.10.2021.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com
Katja Antila, johtaja, mediasuhteet

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 40 803 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Luomme teknologiaa ja kriittisiä verkkoja tuomaan yhteen maailman innovaatiot ja osaamisen eri toimialoilla, kaupungeissa, tuotantoketjuissa ja yhteisöissä.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan innovaatioon ja teknologiajohtajuuteen palkitun Nokia Bell Labsin johdolla. Mahdollistamme viimeisintä teknologiaa ja osaamista hyödyntäviä verkkoratkaisuja niin mobiili-, infrastruktuuri- kuin pilvipalveluissa.

Sitoutumalla korkeimpiin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja turvallisuusstandardeihin olemme mukana rakentamassa tuottavampaa, vastuullisempaa ja monimuotoisempaa maailmaa.

Seuraa meitä ja uusimpia uutisiamme verkkosivuillamme www.nokia.com ja Twitterissä @nokia.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat Nokian tämänhetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme, kasvun hallintaan ja liiketoimintamme operatiivisiin tunnuslukuihin; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen (mukaan lukien COVID-19:n vaikutus ja vaikutuksen ajankohta liiketoimintaamme ja asiakkaidemme liiketoimintaan) ja odotettavissa oleviin osinkoihin, sisältäen niiden ajoituksen ja laadulliset ja määrälliset rajat; C) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystä, rahavirtaa, tulosta, saatavien ajoitusta, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojauksia, kustannussäästöjä, tuotekustannusten alentumista ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat, kaupallisen johtamisen parannukset ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset koskien markkinoillamme tapahtuvaa kilpailua, markkinoiden kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta ja rakenteellisia ja oikeudellisia muutoksia maailmanlaajuisesti sekä kansallisilla että alueellisilla markkinoilla, kuten Kiinassa; F) kykymme integroida hankitut liiketoiminnat toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; G) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus, mukaan lukien lyhyen ja pitkän aikavälin odotukset 5G palveluiden tuomisesta markkinoille, kykymme hyötyä siitä ja siihen liittyvät investointitarpeet, sekä yleisesti ottaen 5G-ekosysteemin valmius; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia ja niihin liittyvät hallinnolliset, oikeudelliset, viranomais- ja muut ehdot, sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, pääomarakenteen optimointitavoitteita, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, pääomarakenteen optimointitavoitteiden, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien nykyinen kustannussäästöohjelmamme; L) odotuksemme, suunnitelmamme tai hyötymme, jotka liittyvät pääomakuluihin, tukitoimintojen kulujen alentamiseen, tilapäisiin lisäkustannuksiin tai muihin T&K kuluihin uusien ohjelmistojen ja muiden tuotteiden kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille, mukaan lukien 5G ja lisääntynyt digitalisaatio; M) odotukset liittyen asiakkaidemme tulevaisuuden toimintaan, mukaan lukien käyttöomaisuusinvestointien rajoitteisiin ja kykyymme vastata asiakkaiden odotuksiin ja säilyttää asiakkuudet; N) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", ”odotukset”, ”yhdenmukainen”, ”toimittaa”, ”ylläpitää”, ”vahvistaa”, "tavoitella", "arvioida", "suunnitella", "aikoa", ”oletus”, "keskittyä", "jatkaa", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista useat ovat meidän vaikutusvaltamme ulkopuolella, mikä voi johtaa siihen, että varsinaiset tuloksemme eroavat merkittävästi näistä lausumista. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Tulevaisuutta koskevat lausumamme ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä ja niihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikeaa ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) strategiamme on alttiina erilaisille riskeille ja epävarmuuksille ja on mahdollista, että emme välttämättä onnistu toteuttamaan menestyksekkäästi strategisia suunnitelmiamme, ylläpitämään tai parantamaan liiketoimintojemme operatiivista ja taloudellista tulosta, tunnistamaan oikein tai tavoittelemaan menestyksekkäästi liiketoimintamahdollisuuksia tai muuten kasvattamaan liiketoimintaamme; 2) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet, yleinen kansanterveydellinen tilanne (mukaan lukien sen vaikutus toimitusketjuumme) ja muu kehitys maissa joissa toimimme, mukaan lukien 5G:n käyttöönoton aikataulu ja kykymme hyötyä siitä menestyksekkäästi; 3) kilpailu sekä kykymme panostaa tehokkaasti ja kannattavasti olemassa oleviin ja uusiin korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 4) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu ja meidän potentiaalimme ja panostuksemme tutkimus- ja kehitystyön saralla; 5) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, sekä asiakkaisiimme vaikuttavat ulkoiset tapahtumat mukaan lukien fuusiot ja yrityskaupat ja mahdollisuus että asiakkaamme tekevät tilauksia kilpailijoiltamme; 6) kykymme säilyttää olemassa olevat aineettomaan omaisuuteemme liittyvät tulonlähteemme, mukaan lukien lisensoinnin avulla, luoda uusia tulonlähteitä ja suojata aineetonta omaisuuttamme loukkauksilta; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja yleisesti, odotukset ja ajoitus liikevaihtomme kirjaamisessa ja kykymme toteuttaa tehokkaasti muutoksia toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; 8) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 9) kykymme saavuttaa hankituista liiketoiminnoista odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja tehokkuustavoitteet; 10) valuuttakurssien vaihtelut sekä suojaustoimenpiteet; 11) kykymme saavuttaa onnistuneesti odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät mahdollisiin tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin, yhteistyösopimuksiin, patenttilisenssisopimuksiin tai välimiesmenettelyihin, mukaan lukien tulo, joka tultaisiin saamaan yhteistyöstä, kumppanuudesta, sopimuksesta tai välimiesmenettelyn nojalla; 12) Nokia Technologiesin kyky suojata immateriaalioikeuksiaan ja ylläpitää sekä luoda uusia patentti-, tavaramerkki- ja teknologialisensointitulolähteitä ja IPR-liitännäisiä tuloja erityisesti älypuhelinmarkkinoilla, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 13) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 14) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 15) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 16) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset, sekä asiakkaidemme tietoturvaan liittyvät huolet; 17) altistumisemme erilaisille sääntökehyksille, jotka sääntelevät korruptiota, petosrikoksia, kauppapolitiikkaa ja muita riskialueita, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtaviin menettelyihin tai tutkimuksiin; 18) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 19) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 20) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 21) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 22) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosesseissamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 23) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 24) kykymme palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai säilyttää luottoluokituksemme; 25) kykymme saavuttaa yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa yritysjärjestelyt onnistuneesti, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 26) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 27) liikearvomme kirjanpitoarvo saattaa olla kerrytettävissä olevia rahamääriä matalampi; 28) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 29) eläkekustannukset, työntekijärahastoihin liittyvä kustannukset, ja terveydenhuoltokustannukset; 30) kykymme onnistuneesti purkaa tilauskantaa ja hyötyä siitä taloudellisesti; ja kykymme jatkaa myyntihankkeiden muuttamista liikevaihdoksi; 31) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 32) COVID-19 -viruksen vaikutus maailmantalouteen ja rahoitusmarkkinoihin sekä asiakkaisiimme, tuotantoketjuumme, tuotekehitykseemme, palvelutarjontaamme, muuhun toimintaamme ja rahoitus-, vero-, eläke- ja muihin omaisuuseriimme, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 5.3.2020 julkaisemassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa vuosikertomuksessa (Form 20-F) otsikon "Operating and financial review and prospects - Risk factors" alla, täydennettynä 30.4.2020 julkaistulla tiedotteella (Form 6-K) otsikon ”Risk Factors” alla, sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Liite


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?