Information från bokslutskommuniké januari - december 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i bokslutskommuniké januari - december 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2020_SWE.pdf

 

Resultat för 2020 januari - december (inom parantes samma period 2019):
 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  340 451 (-13 356)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 509 842 (28 071)
 • Resultat per aktie SEK 0,82(-0,05)
 • Produktion av naturgas 0 (0)
Resultat för 2020 Q4 (inom parantes samma period 2019):
 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK 330 272 (-7 192)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 485 822 (6 113)
 • Resultat per aktie SEK 0,75(-0,02)
 • Produktion av naturgas 0 (0)
Föreslagen utdelning:
 • Styrelsen förslår en utdelning om 0,40 SEK/aktie
Resultat i sammanfattning:
 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.
 • Fordringarna på JSC Ukrgasvydobuvannyasom redovisas i bokslutet för 2020 baseras på det slutliga förlikningsutslaget som utfärdats Skiljenämnden i SCC case V 2016/114 5 november 2020.
Väsentliga händelser under januari - september 2020:
 • Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.  V, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz söker verkställighet av upplösningen av JAA.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine) grundat på en anmälan om brott inlämnat av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs Kommersiella Domstol beslöt att återuppta domstolsprocessen. Förhandlingar hölls 19 maj 2020. Domstolen uppsköt förhandlingarna till 24 november 2020.
 • 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilket SP Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med PUL.
 • 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en ny partner
 • 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett förlikningsavtal mellan Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 t o m 10 juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1 200 (MSEK 344). Misen koncernens andel uppgår till ca 24 %.
 • I april 2020 inkom Misen Enterprises med en anhållan om att verkställa förlikningsavtalet som Skiljenämnden godkände 26 mars 2020. Domstolen konfirmerade och godkände förlikningsavtalet i juni 2020.
 • 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett förlikningsavtal med Financial Leasing Center LLC enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020,04 (TSEK 68 124). Parterna skall avsluta alla pågående domstolsprocesser i Ukraina.
 • 17 juni 2020 avgav Skiljenämnden ett andra slutligt delbeslut. Skiljenämnden beslöt att den gemensamma egendomen skall värderas enbart enligt den Avskrivna Återanskaffnings Metoden, arr värdet av den gemensamma egendomen inte skall reduceras med de påstådda nödvändiga reparationskostnaderna vid Chervonodonetska BCS och underhållskostnader vid Yulivska BCS.
 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 11 september 2020 en ansökan från Misen Enterprises AB i vilken Misen Enterprises AB ansökte om erkännande och verkställighet av den andra särskilda skiljedomen från den 12 juni 2020 (med ändringar från den 18 augusti 2020). I enlighet med skiljedomen, är JSC Ukrgasvydobuvannya skyldig att ersätta Misen Enterprises AB:s kostnader med anledning av SCC:s mål V 2016/114 med EUR 2 739 784,53 (ca TSEK 27 538), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (ca TSEK 65) samt GBP 10 940,05 (ca TSEK 122).
 • 24 september 2020 anhöll Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya hos Skiljenämnden om att notera ett förlikningsavtal gällande olika juridiska frågor i de slutliga förlikningsutslagen.
 • 2 november 2020 slöt Misen Energy AB (publ), Misen Enterprises AB, PUL och Edvardas Jatautas ett tilläggsavtal till överenskommelsen av 13 mars vari bl a överenskoms att Bolaget skall betala en avgift motsvarande finansiärens utlägg plus ett utlägg multiplicerat med två.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog den 5 november 2020 en slutlig skiljedom från skiljenämnden i mål nr SCC V 2016/114. Skiljedomen fastställer ett förlikningsavtal avseende vissa rättsförhållanden:

JSC Ukrgasvydobuvannya ska betala ett totalt belopp om UAH 1 575 093 162,86 (ca SEK T495 691) till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel i den gemensamma egendomen enligt JAA No.3.
JSC Ukrgasvydobuvannya är berättigad att hålla inne skatt för icke-bosattas inkomster till ett belopp om 15 procent av det aktuella till Misen Enterprises AB (UAH 236 113 788, ca kSEK 75 845) beloppet samt betala den innehållna summan till Ukraina. Förlikningsavtalet reglerar inte eventuell betalning av skatt i Sverige.

Väsentliga händelser efter Q4 2020:
 • 10 februari 2021 erhöll Misen Enterprises AB US dollars 47 060 537,16 (ca 393 426 TSEK) and LLC Karpatygaz erhöll UAH 1 001 242,74 (ca 295 TSEK) från JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med utslaget i Kievs Överklagandedomstol 5 januari 2021. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236 113 788, ca. KSEK 75 845) på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • I enlighet med utslag i Ukrainas Högsta Domstol 14 januari 2021 har JSC Ukrgasvydobuvannya till Misen Enterprises utbetalat kompensation för legala kostnader orsakade genom skiljedom SCC No. V 2016/114. Kompensationen uppgår till EUR 2 739 784.53 (app 27 538 kSEK), SEK 344 415.38, USD 7 971.59 (app 65 kSEK) and GBP 10 940.05 (app 122 kSEK).

Publicering av delårsrapport januari - december 2020

Denna delårsrapport för januari-september 2020 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Framtida rapporter och händelser

Nästa rapport, som är årsredovisning för 2020, kommer att publiceras den 9 april 2021.

Årsstämma kommer att hållas 26 april 2021.

Delårsrapport för Q1 2021 kommer att publiceras 28 maj 2021.

Delårsrapport för Q2 2021 kommer att publiceras 31 augusti 2021.

Delårsrapport för Q3 2021 kommer att publiceras 30 november 2021.
 

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?