1515
Xspray Pharma har genomfört en riktad emission som tillför bolaget cirka 265 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Xspray Pharma AB (publ) ("Xspray" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beslutades av Xsprays årsstämma den 14 maj 2020 och i enlighet med vad Bolaget indikerade i ett pressmeddelande den 20 oktober, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av aktier till en teckningskurs om 142,50 SEK per aktie (”Emissionen”). Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik har tecknat aktier i Emissionen. Bolaget anser att flexibiliteten i en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att finansiera fortsatt utveckling av pågående projekt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom Emissionen kommer Bolaget dessutom att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare.

Nettolikviden från Emissionen avses att användas för:

  • Att stärka Bolagets finansiella flexibilitet inför förhandlingar avseende en affärsuppgörelse rörande Bolagets ledande produktkandidat HyNap-Dasa
  • Fortsatt utveckling av produktportföljen
  • Färdigställa produktionsanläggningen hos vår CMO på Malta
  • Bolagets löpande verksamhet

”Intresset för Xspray är extremt motiverande och vi vill tacka våra investerare för deras förtroende för Xspray och vår R&D. Med det tillskjutna kapitalet har vi nu den ekonomiska styrkan som krävs för att fortsätta förhandlingarna med potentiella partners för vår ledande produktkandidat HyNap-Dasa. Det gör det också möjligt för oss att påskynda utvecklingen av våra nästkommande produktkandidater. Vi planerar att påbörja studieprogrammet för HyNap-Nilo redan under första kvartalet 2021 och fortsätta den spännande produktutvecklingen av de efterföljande, ännu ej kommunicerade, produktkandidaterna. Vi kan nu dessutom slutföra expansionen av vår produktionskapacitet på Malta så att vi kan arbeta i full fart med flera produkter parallellt”, säger Per Andersson, VD Xspray Pharma.

Emissionen förväntas tillföra Bolaget cirka 265 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Xspray med 1 861 291, från 17 031 213 till 18 892 504 och en ökning av aktiekapitalet med 1 861 291 SEK, från 17 031 213 SEK till 18 892 504, vilket resulterar i en utspädning om cirka 10 procent.

I samband med Emissionen har Bolaget åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte göra några aktieemissioner under en period om 90 dagar. Dessutom har Bolagets ledning och styrelseledamöter åtagit sig att inte sälja några aktier i Xspray under samma period, med förbehåll för möjligheten att sälja aktier för att täcka skatt och lösa innehav under Bolagets incitamentsprogram samt sedvanliga undantag.

Citigroup Global Markets Limited, Pareto Securities AB och Zonda Partners agerar Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie agerar legal rådgivare åt Citigroup Global Markets Limited, Pareto Securities AB och Zonda Partners.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?