1515
Annons
Vestum förvärvar specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 111,3 MSEK, EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Malte Rutberg Entreprenad AB med dotterbolaget Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 328 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade MR Entreprenad en omsättning om 111,3 MSEK med en EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,5 procent och EBITA-marginal om 20,8 procent.

VESTUM FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM INFRASTRUKTUR MED EN OMSÄTTNING OM 111,3 MSEK, EBITDA OM 25,0 MSEK OCH EBITA OM 23,2 MSEK

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Malte Rutberg Entreprenad AB med dotterbolaget Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 328 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade MR Entreprenad en omsättning om 111,3 MSEK med en EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,5 procent och EBITA-marginal om 20,8 procent.

Om MR Entreprenad
MR Entreprenad grundades 1999 och är specialiserade på VA- och ledningsarbeten, väg- och anläggningsarbeten samt markarbeten. Inom tjänsteerbjudandet ingår exempelvis omläggning och reparation av befintliga VA-system, finplanering och utförande av olika typer av markarbeten, nyproduktion av vägsystem och utbyggnad av befintliga vägsystem.

Bolaget är verksamt i Stockholm och Uppland och arbetar främst åt stat och kommun, men även åt byggentreprenörer, fastighetsförvaltare, energibolag och bostadsrättföreningar.

Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade MR Entreprenad en omsättning om 111,3 MSEK med en EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,5 procent och EBITA-marginal om 20,8 procent.

MR Entreprenad har 16 anställda och har sitt huvudkontor i Sollentuna.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

MR Entreprenads siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q4 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi MR Entreprenad, ett specialistbolag inom infrastruktur, till Vestum! Vi har följt bolaget under många år och är glada och stolta över att de tidigare ägarna valt oss som partner för framtiden. Med MR Entreprenad stärker vi vår marknadsposition ytterligare inom bland annat VA- och ledningsarbeten och ser tydliga positiva samverkanseffekter med flertalet andra portföljbolag inom Vestum. Bolaget har i över 10 år på raken genererat tvåsiffrig vinstmarginal och tillsammans med hela den befintliga ledningsgruppen ser vi fram emot att växa verksamheten ytterligare, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 328 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 14 oktober 2021 till och med 27 oktober 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 116 452 915 till 116 924 243 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20211028.pdf

Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera