1515
Annons
Vestum etablerar segmentet Water och växer internationellt genom förvärv av danskt bolag i vatteninfrastruktur med en omsättning om 97 MSEK, EBITDA om 20 MSEK och EBITA om 19 MSEK

VESTUM ETABLERAR SEGMENTET WATER OCH VÄXER INTERNATIONELLT GENOM FÖRVÄRV AV DANSKT BOLAG I VATTENINFRASTRUKTUR MED EN OMSÄTTNING OM 97 MSEK, EBITDA OM 20 MSEK OCH EBITA OM 19 MSEK

2022-02-11

Vestum etablerar nytt segment - Water

Vestums nya segment Water består av specialistbolag med fokus på att förbättra tjänstesektorn för vatteninfrastruktur. I segmentet, som karaktäriseras av hög lönsamhet och strukturell tillväxt, ingår bland annat Lakers Group som utgörs av 25 specialistbolag som fokuserar på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Vi har bred erfarenhet och kunskap inom vatteninfrastruktur och upplever att vi har goda möjligheter till att vidareutveckla och konsolidera branschen. Segmentet Water blir vår spjutspets när Vestum gör förvärv utanför hemmamarknaderna Sverige och Norge, vilket förvärvet av danska Scanregn A/S, som är en marknadsledande leverantör av pumpar och tillbehör till bevattningssystem, visar. Vi ser att segmentet Water binder ihop våra två andra segment, Services och Infrastructure, på ett strategiskt plan och tillsammans utgör en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Vestums förvärvsmodell kommer vara densamma oavsett geografi och segment, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Efter etableringen av Water kommer Vestums verksamhet delas in i tre segment: Water, Services och Infrastructure.

Water

Inom Water ingår specialistbolag med fokus på att förbättra tjänstesektorn för vatteninfrastruktur. Bolagen karaktäriseras av hög lönsamhet och strukturell tillväxt och kan exempelvis vara specialiserade på pumpteknik och eftermarknadstjänster inom vatten- och avloppsindustrin.

Services

Inom Services ingår specialistbolag som bistår bygg- och anläggningsbranschen med diverse tjänster med särskilt fokus på underhålls- och renoveringsarbeten. Oftast agerar dessa bolag underentreprenörer och kan exempelvis vara specialiserade inom VVS, kyla, undertak, el, montagearbeten, golv, fasadpartier m.m.

Infrastructure

Inom Infrastructure ingår specialistbolag som utför arbeten inom mark & anläggning, järnväg och annan infrastruktur. Marknaden drivs av stora infrastruktursatsningar och omfattande underhållsbehov och präglas inte sällan av lokalt starka aktörer.

Vestum förvärvar Scanregn A/S

Vestum Denmark ApS har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Scanregn A/S ("Scanregn"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 384 472 aktier i Vestum AB (publ) ("Vestum") genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Scanregn kommer att ingå i Vestums segment Water. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Scanregn en omsättning om 97 MSEK med en EBITDA om 20 MSEK och EBITA om 19 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent och EBITA-marginal om 20 procent.

Om Scanregn

Scanregn grundades 1996 och är en leverantör av pumpar och tillbehör till bevattningssystem för hela VA-området.

Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Scanregn en omsättning om 97 MSEK med en EBITDA om 20 MSEK och EBITA om 19 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent och EBITA-marginal om 20 procent.

Bolaget har 18 anställda och har sitt huvudkontor i Grindsted, Danmark.

Alla refererade siffror har omvandlats från DKK till SEK och är oreviderade. Siffrorna är i förekommande fall avrundade.

Scanregns siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Carl-Johan Callenholm, Head of Vestum International:

Idag välkomnar vi Scanregn till Vestum! Scanregn utgör Vestums första förvärv utanför hemmamarknaderna Sverige och Norge och blir en del av segmentet Water. Scanregn är en marknadsledare inom pumpar och tillbehör till bevattningssystem och har under de senaste fem åren genererat en årlig genomsnittlig tillväxt om 10 % med en genomsnittlig EBITA-marginal om 19 %. Vestum - genom bland annat portföljbolaget Lakers Group - har lång erfarenhet av att utveckla specialistbolag inom vatteninfrastruktur och arbetar intensivt för att förbättra hur vi hanterar hållbarhetsutmaningarna i vår åldrande vatten- och sanitetsinfrastruktur. Det är med stolthet vi konstaterar att Vestums förvärvsframgångar fortsätter utanför Sverige och Norge, vilket är ett kvitto på att Vestums förvärvsmodell är attraktiv för entreprenörer oavsett segment och geografi, säger Carl-Johan Callenholm, Head of Vestum International.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 384 472 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 28 januari 2022 till och med 10 februari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 357 144 574 till 358 529 046 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

BDO tillhandahåller finansiell rådgivning och Moalem Weitemeyer agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220211.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag inom segmenten Water, Services och Infrastructure. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera