1515
Annons
Vestum kompletterar erbjudandet inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 25,1 MSEK, EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 69 098 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under det senaste räkenskapsåret 2020/2021 genererade Elcentralen en omsättning om 25,1 MSEK med en EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32,3 procent och EBITA-marginal om 29,7 procent.

VESTUM KOMPLETTERAR ERBJUDANDET INOM ELINSTALLATIONER GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 25,1 MSEK, EBITDA OM 8,1 MSEK OCH EBITA OM 7,5 MSEK

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 69 098 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under det senaste räkenskapsåret 2020/2021 genererade Elcentralen en omsättning om 25,1 MSEK med en EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32,3 procent och EBITA-marginal om 29,7 procent.

Om Elcentralen
Elcentralen grundades 1990 och utför elinstallationer i Stockholmsregionen med omnejd. Elcentralen arbetar främst mot fastighetsägare, byggentreprenörer och bostadsrättföreningar.

Under det senaste räkenskapsåret 2020/2021 genererade Elcentralen en omsättning om 25,1 MSEK med en EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32,3 procent och EBITA-marginal om 29,7 procent.

Elcentralen har 16 anställda och har sitt huvudkontor i Nacka.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Elcentralens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q4 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Elcentralen till Vestum! Bolaget kompletterar vårt befintliga erbjudande inom elinstallationer i Stockholm och vi ser att det finns positiva samverkanseffekter med andra portföljbolag i regionen. Elcentralen har funnits på marknaden i över 30 år och kommer att bidra med kompetens och nätverk inom elinstallationer, vilket är ett tillväxtsegment för Vestum. De tidigare ägarna kommer att fortsätta bedriva verksamheten på samma framgångsrika sätt som innan, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om förvärvet
Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 69 098 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 18 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med förvärvet öka från befintliga 116 924 243 till 116 993 341 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet
Förvärvet förväntas genomföras inom cirka tre veckor. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20211101.pdf

Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera