1515
Annons
Populära projekt som återbetalats under sommaren

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) har under sommaren återbetalat en stor andel av tidigare utgivna lån. Tessins bredd och kapacitet av att förse fastighetsmarknaden med flexibla och trygga lån speglas i de tre populära lån inom kategorierna fastighetsförsäljning, nybyggnation och ombyggnation som återbetalats under sommaren.

”Jag är stolt över att vi tar vara på våra medlemmars intressen att bygga diversifierade investeringsportföljer genom att erbjuda exponering mot olika fastighetstyper och marknader. Att inte endast vara verksamma inom en begränsad kategori av fastigheter skapar en större marknad för Tessin samtidigt som våra långivare kan sprida investeringen över fler typer av objekt. Diversifiering och att sprida sina investeringar tillhör grundvärden för oss, det skapar flexibilitet och tryghet för våra medlemmar” konstaterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Här följer tre exempel på projekt vars lån har återbetalats under de senaste månaderna:

Säljstartade bostäder i Nykvarn: Lånet från Tessin delfinansierade byggnationen av ett nytt bostadsprojekt samt refinansieringen av ett befintligt lån som tidigare förmedlats av Tessin. Bostadsprojektet som omfattade totalt 57 bostadsrätter uppfördes i centrala Nykvarn cirka en timme sydväst om Stockholm och vid lånetillfället hade försäljningen av bostäderna redan påbörjats. Teamet bakom projektet har mångårig erfarenhet av renovering, konvertering och nyproduktion av bostäder och har genomfört flera kapitalresningar via Tessin som har återbetalats till investerarna.

Det aktuella lånet om 20 MSEK hade en löptid om 20 månader och en årsränta om nio procent. Lånet säkerställdes med fastighetspant.

Fastighetsförsäljning i centrala Åbo: En finsk fastighetskoncern verksam inom förvaltning av hyresfastigheter ägde vid lånetillfället totalt 219 lägenheter med ett marknadsvärde om ca 55,5 MEUR. Bostadsbeståndet består främst av nyproducerade smålägenheter med stabila kassaflöden på attraktiva lägen i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Lånet från Tessins investerare möjliggjorde försäljningen av 24 bostäder i centrala Åbo för att möjliggöra ytterligare expansion inom koncernen.

Lånet om 1,4 MEUR löpte upp till 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar och en årlig avkastning om 10 procent och lånet säkerställdes med andrahandspant i bostäder samt moderbolagsborgen.

Tillbyggnad av hyresfastighet i Halmstad: Lånet delfinansierade renoveringen av en befintlig hyresfastighet i Halmstad samt byggnation av åtta nya vindslägenheter i samma fastighet. Koncernen, i vilken låntagaren är moderbolag, har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och det befintliga beståndet värderades vid lånetillfället till ca 410 mkr med en uthyrningsgrad om 100 procent. Koncernen har sedan tidigare genomfört en kapitalresning via Tessin som återbetalades till investerarna i december 2019.

Lånet om 11 MSEK hade en löptid om 18 mån med 11 procent årsränta och säkerställdes med fastighetspant, aktiepant samt begränsad personlig borgen.

Av de 245 MSEK som utbetalats till Tessins medlemmar under sommaren avser 29 MSEK ränta. Den genomsnittliga avkastningen på samtliga avslutade fastighetslån sedan starten 2014 uppgår per den sista augusti 2021 till 8,42 procent.

Mer information om projekten finns på Tessins plattform:
Säljstartade bostäder i Nykvarn
Fastighetsförsäljning i centrala Åbo
Tillbyggnad av hyresfastighet i Halmstad

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera