1515
Annons
Tessin Nordic Holding AB (publ) offentliggör utfall i tilläggserbjudande till kvarvarande minoritetsaktieägare i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 mars 2022 ett tilläggserbjudande i form av en riktad nyemission av aktier mot betalning med apportegendom till de kvarvarande minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Tessin Nordic AB (publ) (”Dotterbolaget”). I syfte att ge kvarvarande aktieägare i Tessin som inte accepterat erbjudandet om att överlåta sina aktier ytterligare en möjlighet att anmäla sig i erbjudandet förlängdes anmälningsperioden till och med den 5 april 2022. Vid utgången av den förlängda anmälningsperioden har Bolaget erhållit anmälningar från aktieägare representerandes totalt cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Vid utgången av den förlängda anmälningsperioden har tilläggserbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 31 935 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 0,47 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget. Tilläggserbjudandet innebar att aktieägarna i Dotterbolaget för en aktie i Dotterbolaget erbjöds 15,5 nyemitterade aktier i Bolaget. För det fall de som har rätt att teckna de nya aktierna är berättigade till fraktioner, dvs del av aktie, har antalet aktier som aktieägaren erbjuds i Bolaget avrundats nedåt. Bolaget har sedan tidigare erhållit 6 778 306 aktier, motsvarande cirka 98,83 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget, vid de två erbjudanden till aktieägarna i Dotterbolaget som lämnades under 2021. Efter tilläggserbjudandets genomförande kommer Bolaget erhållit totalt 6 810 241 aktier i Dotterbolaget, motsvarande cirka 99,59 procent av totala antalet aktier och röster i Dotterbolaget.

Styrelsen har fattat beslut om tilldelning av aktierna i tilläggserbjudandet och apportemissionen bestående av 494 991 nyemitterade aktier i Bolaget kommer inom kort att lämnas in för registrering hos Bolagsverket. Så snart Bolagsverket har registrerat apportemissionen kommer aktierna att bokas ut till de aktieägare som accepterat erbjudandet och deltagit i tilläggserbjudandet. Genom tilläggserbjudandet och apportemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 49 499,10 kronor, innebärandes en utspädning för befintliga aktieägare i Bolaget om 0,42 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter tilläggserbjudandet.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022, kl. 17:25 CET.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera