Annons
IAR Systems Group AB: I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jul-sept 2022

Q3 2022
Nettoomsättning SEK 106.1m (87.9), EBITDA SEK 34.2m (35.0)

JULI-SEPTEMBER 2022

› Tillväxt i nettoomsättningen var 20,6% och 10,8% med
korrigering för valutaeffekt.
› EBITDA uppgick till 34,2 (35,0) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 32,2 (39,8) procent.
› Rörelseresultatet uppgick till 22,1 (20,9) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 20,8 (23,8) procent.
› Aktiverat arbete för egen räkning var 11,3 (13,7) MSEK.
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
positivt med 8,6 MSEK och rörelseresultat positivt med
5,1 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande kvartal
föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 47,4
(41,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE
KVARTALET
› Inga väsentliga händelser under perioden.

Denna information är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 13:00 CET.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera