AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

VD-ORD
”AroCell har likt andra företag haft utmaningar i och med Corona pandemin. Åtgärder som skett för att förhindra spridningen av viruset runt om i världen påverkar oss alla. För AroCells del har det inneburit en begränsad möjlighet till möten med våra kliniska partners och lägre försäljning av vårt kit. Den interna verksamheten har dock kunnat fortsätta med oförminskad kraft. Stort fokus under denna period har därför lagts på förstärkning av vår IP portfölj och på arbetet med att få AroCell TK 210 ELISA godkänd av FDA i USA.”

Michael Brobjer, VD

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 64 (76) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -5 474 (-5 287) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -5 068 (-4 402) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,13) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 55 847 (25 332) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 31 mars

 • AroCell AB fick patent nr 105980407 godkänt av China National Intellectual Property Administration (CNIPA) med titeln “Monoclonal anti-TK1 antibodies”. Patentet avser AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar för bestämning av Tymidinkinas 1 koncentrationen i serumprover.
 • AroCell fick ett patent nr 10.551.385 rörande metoden för att fastställa sannolikheten för canceråterfall beviljat av det amerikanska patentverket.
 • Cecilia Ahlin anställdes som Chief Medical Officer och kommer i sin roll leda och utveckla AroCells kliniska strategi med fokus på att få mer klinisk evidens för användandet av TK1 som biomarkör i cancerbehandling.
 • AroCell lämnade in en patentansökan rörande användningen av AroCell TK 210 ELISA för mätning av TK1 för att möjliggöra mer exakta prognoser hos prostatacancerpatienter. Patentet bygger på forskning utfört tillsammans med Tammerfors Universitetet.
 • AroCell inledde ett samarbete med Universitetssjukhuset i Pisa för att utvärdera AroCell TK 210 ELISA för mätning av TK1 som en prognostisk biomarkör hos patienter med levercancer. Syftet med studien är att fastställa det prognostiska värdet av TK1 i kombination med avbildningstekniker för att förbättra prognoser och övervakning hos patienter med levercancer.
 • AroCell har lämnat in och fått godkänt ett abstrakt för posterpresentation på American Association of Cancer Research 2020 (AACR 2020).
 • Ny vetenskaplig artikel från AroCell har godkänts för publicering i tidskriften BioTechniques. Artikeln jämför AroCell TK 210 ELISA med Abcam TK1 ELISA.
 • Marianne Alksnis anställdes som Senior Sales Director. Marianne kommer att leda AroCells försäljningsarbete samt fortsätta utveckla det globala distributörsnätverket.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Ny expertgranskad artikel har nu publicerats i tidningen BioTechniques, där AroCell TK 210 ELISA visar högre känslighet jämfört med andra TK1 ELISA-analyser.
 • AroCell lämnade in en internationell (PCT) patentansökanavseende användningen av Tymidinkinas 1 (TK1) för att förutsäga förekomsten av och diagnostisera Mykoplasmapneumoni, samt klassificeringen av luftvägsinfektioner.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020 (Länk)

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?