Actic Group AB: Delårsrapport Q1-2020

Första kvartalet - januari till mars 2020
"Actic Group inleder året med förbättrat resultat och starkt kassaflöde."

  • Nettoomsättningen minskade till 229,4 (252,7) Mkr, en minskning om -9,2 procent
Covid-19 samt 5 färre anläggningar står för huvuddelen av intäktsminskningen
  • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 30,5 Mkr (31,9), vilket motsvarar en marginal om 13,3 % (12,6)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,3 Mkr (13,5)
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,1 (0,1) Mkr.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (0,01) kronor.
 

KOMMENTARER FRÅN VD

Actic inleder året starkt

Vi startar året starkt med ett rörelseresultat om 16 Mkr, vilket är en förbättring av rörelseresultatet med 20% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta trots att vi inte redovisar några intäkter från våra anläggningar i Norge och Tyskland under halva delen av mars och därmed tappar intäkter om 15 Mkr. De resultathöjande åtgärder som kommunicerades i inledningen av 2019 har genomförts och gett tydlig effekt på resultatet i kvartalet.
Kassaflödet efter operativa investeringar uppgår i kvartalet till 65 Mkr, vilket är 35 Mkr bättre än föregående år. Orsakerna, förutom ett starkt underliggande resultat i januari och februari, är att vi agerat snabbt för att avvärja negativa effekter av pandemin.  Vi har ökat kontroll på likviditet, rörelsekapital, kostnader och investeringar. Vi för samtidigt en nära dialog med våra hyresvärdar och i ett flertal fall har vi gått från kvartalsvis förskottsfakturering till månadsdebitering. För att ytterligare stärka likviditeten har även aktieägarna varit med och bidragit genom att utdelningen för 2019 drogs tillbaka. Viktigast av allt för tillfället är att ha finansiering för verksamheten på såväl kort som lång sikt. Vid utgången av kvartalet har Actic 112 Mkr i likvida medel samt 77 Mkr i tillgängliga krediter.  För att säkra finansiering för minst ett år framöver är det viktigt för oss att klara lånevillkoren vi har med banken, vilket vi gjorde innevarande kvartal.

Resultatpåverkan framåt
Första kvartalet, och framförallt januari och februari, visar att vår affär utvecklas väl där vi ser en stark lönsamhetsutveckling. Kvartalet ger en bra indikation på hur Actics underliggande affär utvecklas och vad man kan förvänta sig av oss i ett normalläge. Anläggningarna i Sverige är fortfarande öppna och vi har utökat städning och renhållning för att motverka smittspridning. Att den svenska verksamheten är öppet är viktigt för vår likviditet och lönsamhet eftersom den svenska delen representerar cirka 75 procent av intäktsbasen. Under senare delen av mars och april ser vi dock att uppsägningar ökat samt att nyförsäljning avstannat. Effekten hittills är 6% i minskade medlemmar och eftersom vi aktivt uppmuntrat riskgrupper att kortsiktigt pausa medlemskap har även frysningarna ökat och uppgår till cirka 8% av medlemsbasen. Detta kommer att påverka våra intäkter negativt framåt, vi har dock de två senaste veckorna sett att vår satsning på utomhus- och digital träning, som komplement till gymmen, varit framgångsrik. Trafiken och medlemmarnas engagemang har ökat och vi har - trots det rådande klimatet - även en del nyförsäljning.Framåt gör vi bedömningen att våra anläggningar i Sverige kommer att vara fortsätta öppna, att våra anläggningar i Tyskland öppnar löpande under Maj månad men att Norge kommer att vara stängt till mitten av Juni. Vi bedömer att konsekvenserna på vår affär därmed blir att vi kommer tappa omsättning med cirka 35 % i Q2 jämfört med föregående år.  Samtidigt bedömer vi att våra åtgärder kommer att ge oss en kostnadsnivå som är cirka 30-35 % lägre i Q2 jämfört med Q2-2019.                                                       
Framåtblick
Min bild är att konsekvenserna av Covid-19 kommer öka hälsomedvetenheten ytterligare, att vi lever ett aktivt och hälsosamt liv kommer att bli än mer relevant för det allmänna välmåendet i vårt samhälle. Gällande våra medlemmars beteenden så ser vi ökad efterfrågan på utomhusträning och digital inspiration som komplement till gymmet, vilket gör att vi kommer att accelerera utvecklingen av vårt erbjudande inom utomhusträning samt öka våra digitala satsningar med målbilden att möjliggöra träning på medlemmarnas villkor.Jag har stor respekt för att framtiden är oviss, Covid-19 har varit och är ett stålbad för Actic men att det samtidigt kommer att göra oss till ett starkare och mer effektivt bolag som bär en allt viktigare samhällsroll i framtiden.
Anders Carlbark, VD

 

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Carlbark, Verkställande direktör
E-post: anders.carlbark@actic.se
Telefon: +46 (0)729805394
Stephan Ebberyd, CFO
E-post: Stephan.ebberyd@actic.se
Telefon: +46 (0)70 630 23 89
Actic Group AB (publ), org.nr 556895-3409

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Actic Group AB skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Anders Carkbarks försorg för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07.45 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Actic Group AB finns tillgänglig på www.acticgroup.com.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?