1515
Annons
SaveLend Group slutför förvärvet av den finska P2P-pionjären Fixura Ab Oy

SaveLend Group AB (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av samtliga aktier i finska Fixura Ab Oy (“Fixura”) vilket kommunicerades den 20 september 2021. Förvärvet är ytterligare ett steg på SaveLend Groups expansionsresa och är avsett att accelerera tillväxten på den prioriterade finska marknaden. Att ge investerare på SaveLend.se möjlighet att investera både i finska krediter och i euro som valuta är en viktig del av Bolagets expansionsstrategi. Som betalning har styrelsen i SaveLend Group idag beslutat om en riktad emission av 2 766 583 aktier till säljarna av Fixura.

Transaktionen i korthet:

  • SaveLend Group har förvärvat samtliga aktier i Fixura.
  • Köpeskillingen uppgick till cirka 25 miljoner kronor med avdrag för nettoskuld och vissa transaktionskostnader. Betalning har skett genom en riktad emission om 2 766 583 aktier i SaveLend Group till säljarna av Fixura.
  • Teckningskursen i den riktade emissionen uppgår till 6,448 kronor per aktie och har beräknats baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast före avtalets ingående.
  • Den riktade emissionen innebär att säljarna av Fixura äger cirka 5,83 procent av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group.

Förvärvet av Fixura ger både investerare i Finland och existerande svenska investerare ett utökat utbud av investeringsalternativ via SaveLend.se. Förvärvet innebär också att SaveLend Group håller sitt löfte att fortsätta arbeta med diversifiering för sina investerare, både genom nya investeringsalternativ och utökade volymer i euro.

“Från och med idag inkorporeras Fixuras verksamhet och personal i SaveLend Group och tajmingen kunde inte vara bättre eftersom det också är just idag som Finland tar bort de temporära covid-reglerna gällande kreditförmedling. Det är ett kompetent och hungrigt gäng som nu sätter fart ordentligt igen och jag är övertygad om att vi kommer att visa prov på potentialen i förvärvet redan under det fjärde kvartalet”, säger Ludwig Pettersson, vd för SaveLend Group.

Emission av aktier
Bolaget har förvärvat samtliga aktier i Fixura för en köpeskilling om cirka 25 miljoner kronor, med avdrag för nettoskuld och vissa transaktionskostnader. Köpeskillingen har i sin helhet erlagts genom en till säljarna av Fixura riktad emission av 2 766 583 aktier i SaveLend Group som styrelsen idag beslutat om med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021. Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen uppgår till 6,448 kronor och har fastställts baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast före avtalets ingående. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget till 47 492 846 och aktiekapitalet ökar med cirka 62 876,89 kronor till cirka 1 079 382,88 kronor.

Säljarna av Fixura kommer att inneha cirka 5,83 procent av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group efter registreringen av den riktade emissionen.

Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i transaktionen och har biståtts av Dittmar & Indrenius Attorneys Ltd. vad avser finsk rätt.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera