PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2020

Vd har ordet

”Lönsamhet i Moderbolaget trots pågående coronapandemi”

Q2 (april-juni) resultat 2020:                 Perioden                            Jämfört med 2019
- Nettoomsättning:             9,5 MSEK     1,6 MSEK högre                (+20%)
- Rörelseresultatet (EBIT):                       7,7% eller 0,7 MSEK         1,3 MSEK bättre
- Resultat efter finansiella (EBT):            5,8% eller 0,5 MSEK         1,4 MSEK bättre

Q1-Q2   resultat 2020:
- Nettoomsättning:                                   17,8 MSEK                         4,8 MSEK högre (+37%)
- Rörelseresultat (EBIT):                          4,2% eller 0,7 MSEK         2,4 MSEK bättre
- Resultat efter finansiella (EBT):            1,8% eller 0,3 MSEK         2,6 MSEK bättre
                                           
Vi kan därmed glädjande konstatera att den ”omtalade turn-arounden” är gjord. Marknaden börjar efterfråga våra produkter allt mera och i spåren av coronapandemin så kommer man troligtvis att bli allt mera miljömedveten och därmed förhoppningsvis även göra mera inhemska köp. Ett ytterligare bevis på att PolyPlank är ”inne” är att vi är en av topp tre av årets raketer på First North. Läs mer här            

Coronapandemins negativa effekter nådde oss i början av juni. Inte direkt hos oss och våra anställda utan i formen att kunderna blev mera återhållsamma och avvaktande. Man väljer att skjuta fram besluten. Vi märkte därför en sviktande orderingång under juni och fram till semesteruppehållet. Detta påverkade Q2 rapporten något negativt. Trots detta ligger orderingången i skrivande stund 29,2% eller 4,7 MSEK högre än motsvarande tid 2019.

Offertstocken ligger på 46 MSEK vilket är 64% eller 18 MSEK mer än motsvarande 2019 och utöver detta har vi stora budgetofferterpå flera 100 MSEK till större infrastrukturprojekt.  Dessa budgetofferter har givetvis en längre genomloppstid. Det framgångsrika bullerplanksprojektet längs med E18 utanför Arboga (PM 3 april) där Svevia och Trafikverket är mycket nöjda med genomförandet av projektet öppnar och förstärker PolyPlanks ställning inom bullerplanksmarknaden. Nya projektdiskussioner pågår och vi ser med tillförsikt på kommande projekts förhandlingar.

Första veckan i augusti var fortsatt semestervecka i Sverige men denna vecka (V33) har det tagit ordentligt med fart igen på orderingången och vi har trots fortsatt coronapandemi stark tillit på ett positivt Q3 & Q4. Målet att få ett positivt helårsresultat känns möjligt.

Vårt dotterbolag i Norge, Polyfiber A/S, har drabbats hårdare av coronapandemin. Norge stängde igen i början av mars och det ”tvärdog”. Perioden jan-juni 2020 gav en nettoförsäljning på endast 0,5 MSEK och visar ett minusresultat efter finansiella på 0,4 MSEK. Det har nu börjat dra igång ordentligt igen och igår (PM 13 aug) fick vi en bullerplanksorder på 1,1 MNOK till Bergen i Norge. Vi har flera andra intressanta offerter i Norge så trots coronapandemin har vi stark tillit till att nå minimum ett  +/- nollresultat i Norge på helåret 2020.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 9,7 MSEK (9,3).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (-0,5).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 0,3 MSEK (-0,8).
 • Totalresultat för perioden uppgick till 0,4 MSEK (-0,9).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

Första halvåret 2020, koncernen

 • Omsättningen för perioden uppgick till 18,3 MSEK (14,8).
 • Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (-1,9).
 • Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,1 MSEK (-2,5).
 • Totalresultat för perioden uppgick till -0,1 MSEK (-2,5).
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 aug 2020 kl 08:58 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilagor

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?