1515
Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2021

Industrivärdens årsstämma hölls den 21 april 2021 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  • Stämman fastställde förslaget att lämna en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Pär Boman, Christian Caspar, Marika Fredriksson, Bengt Kjell, Fredrik Lundberg, Annika Lundius, Lars Pettersson och Helena Stjernholm. Vidare omvaldes Fredrik Lundberg till styrelseordförande.
  • Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.
  • Stämman omvalde Deloitte AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
  • Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
  • Stämman biföll styrelsens förslag om ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Industrivärden. Aktiesparprogrammet utgör formen för långsiktig rörlig lön och motsvarar det program som antogs av årsstämman 2020.
  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.

Stockholm den 21 april 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 klockan 14:00.

Bilaga


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?