1515
Annons
Sagax: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022
  • Hyresintäkterna ökade med 21 % till 885 miljoner kronor (731 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 786 (637) miljoner kronor.
  • Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 26 % till 2,27 (1,80) kronor efter utspädning.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 864 (1381) miljoner kronor.
  • Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -233 (226) miljoner kronor.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1581 (2157) miljoner kronor motsvarande 4,77 (6,59) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 670 (414) miljoner kronor motsvarande 1,91 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1116 (971) miljoner kronor varav 964 (1057) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

OFÖRÄNDRAD PROGNOS FÖR 2022

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3200 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav per 31 mars 2022 uppgick till 3847 000 kvadratmeter fördelat på 690 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2022 klockan 13.30 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera