1515
Information från delårsrapport januari - september 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - mars 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_ENG/Misen_Energy_Q3_2020_SWE.pdf

Resultat för 2020 januari - september (inom parantes samma period 2019):
 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK 10 179 (-6 164)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 20 020 (21 958)
 • Resultat per aktie SEK 0,06 (-0,07)
 • Produktion av naturgas 0 (0)
Resultat för 2020 Q3 (inom parantes samma period 2019):
 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -570 (459)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 4 523 (9 669)
 • Resultat per aktie SEK 0,01 (-0,05)
 • Produktion av naturgas 0 (0)
Resultat i sammanfattning:
 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras 
 • Ackumulerat resultat per aktie januari - september uppgår till SEK 0,06.
Väsentliga händelser under januari - september 2020:
 • Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.  V, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz söker verkställighet av upplösningen av JAA.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine) grundat på en anmälan om brott inlämnat av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs Kommersiella Domstol beslöt att återuppta domstolsprocessen. Förhandlingar hölls 19 maj 2020. Domstolen uppsköt förhandlingarna till 15 december 2020.
 • 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilket SP Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med PUL.
 • 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en ny partner
 • 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett förlikningsavtal mellan Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 t o m 10 juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1 200 (MSEK 424). Misen koncernens andel uppgår till ca 24 %.
 • I april 2020 inkom Misen Enterprises med en anhållan om att verkställa förlikningsavtalet som Skiljenämnden godkände 26 mars 2020. Domstolen konfirmerade och godkände förlikningsavtalet i juni 2020.
 • 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett förlikningsavtal med Financial Leasing Center LLC enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020,04
(SEK 85 539 578). Parterna skall avsluta alla pågående domstolsprocesser i Ukraina.
 • 17 juni 2020 avgav Skiljenämnden ett andra slutligt delbeslut. Skiljenämnden beslöt att den gemensamma egendomen skall värderas enbart enligt den Avskrivna Återanskaffnings Metoden, arr värdet av den gemensamma egendomen inte skall reduceras med de påstådda nödvändiga reparationskostnaderna vid Chervonodonetska BCS och underhållskostnader vid Yulivska BCS.
 • 2 januari 2020 beslöt den Norra Ekonomiska Domstolen att inleda överklagandeprocessen i mål No. 910/21720/15 mot Financial Leasing Center som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz och planlade förhandlingarna till 4 mars 2020.
 • I juli 2020inkom Misen Enterprises med en anhållan om att det andra slutliga utslaget skulle erkännas och verkställas i Ukraina
 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 11 september 2020 en ansökan från Misen Enterprises AB i vilken Misen Enterprises AB ansökte om erkännande och verkställighet av den andra särskilda skiljedomen från den 12 juni 2020 (med ändringar från den 18 augusti 2020). I enlighet med skiljedomen, är JSC Ukrgasvydobuvannya skyldig att ersätta Misen Enterprises AB:s kostnader med anledning av SCC:s mål V 2016/114 med EUR 2 739 784,53 (ca SEK 28 990 000), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (ca SEK 72 000) samt GBP 10 940,05 (ca SEK 126 000).
 • 24 september 2020 anhöll Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya hos Skiljenämnden om att notera ett förlikningsavtal gällande olika juridiska frågor i de slutliga förlikningsutslagen.
Väsentliga händelser efter Q3 2020:
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog den 5 november 2020 en slutlig skiljedom från skiljenämnden i mål nr SCC V 2016/114. Skiljedomen fastställer ett förlikningsavtal avseende vissa rättsförhållanden:JSC Ukrgasvydobuvannya ska betala ett totalt belopp om UAH 1 575 093 162,86 (ca SEK 504 030 000) till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel i den gemensamma egendomen enligt JAA No.3.JSC Ukrgasvydobuvannya är berättigad att hålla inne skatt för icke-bosattas inkomster till ett belopp om 15 procent av det aktuella till Misen Enterprises AB (UAH 236 113 788, ca kSEK 75 845), beloppen inkluderar inte eventuell skatt i Sverige.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz söker verkställighet i Ukraina av skiljedomarna för att kunna erhålla betalning.

Publicering av delårsrapport januari - september 2020

Denna delårsrapport för januari-september 2020 publicerad på Bolagets hemsida (www.misenenergy.se) och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är delårsrapport Q4 2020, kommer att publiceras den 26 februari 2021.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?