1515
Annons
Stämmokommuniké årsstämma 11 maj 2022

Stämman beslutade att välja Bengt Julander, Anders Hansen, Ullrika Dellby samt Marianne Dicander Alexandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Julander valdes till ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 420 000 kronor och styrelsens ledamöter med 210 000 kronor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning för bolaget samt investmentföretaget fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2021.

Det beslutades att ingen utdelning skall genomföras.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera