Kommuniké från BTS Group AB:s årsstämma

Stockholm den 14 maj 2020

Årsstämman fastställde förslaget att ingen utdelning ska lämnas.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Dag Sehlin och Anna Söderblom. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Reinhold Geijer till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter, som ej uppbär lön i koncernen, till oförändrat totalt 1 370 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot. För utskottsarbete ska ett oförändrat totalt arvode om 120 000 kronor utgå.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) i samband med företagsförvärv. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier eller konvertibler (maximalt 1 200 000 B-aktier) för erhållande av finansiell handlingsberedskap. Om båda bemyndigandena utnyttjas får maximalt 1 930 000 aktier utges.


Styrelsen

BTS Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00

För mer information om BTS, gå till www.bts.com

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?