1515
Delårsrapport Q3 januari-september, Bublar Group

Stabil utveckling av Goodbye Kansas turn-around och god tillväxt i licensaffären

”Vi fortsätter att ta position inom den digitala industrin och leverera på vår strategi. Jag ser en fortsatt stabil utveckling med etablering på nya marknader och produktutveckling. Visionen att bli en ledande aktör inom den digitala industrin fortsätter att driva oss. Vi ser en fortsatt stabil utveckling i önskad riktning av den turn-around som pågår i Goodbye Kansas, som ökade omsättningen med 85% hittills i år, och en fortsatt stark utveckling i affärsområdet Shop, som fördubblat licensintäkterna jämfört med föregående år. Resultatet för koncernen i juli och augusti är säsongsmässigt svagt. Efter perioden ser vi en vändning i utvecklingen för segmentet Work med hög aktivitet på införsäljningen,” säger Maria A. Grimaldi, Koncernchef och VD, Bublar Group 

Läs hela VD-ordet och rapporten här  https://bublar.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,4 Mkr (4,0). Ökningen förklaras av att Goodbye Kansas, som konsolideras fr o m 1 maj 2020, hade en nettoomsättning på 46,1 Mkr (30,7).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15,1 Mkr (- 7,0). Resultatet påverkas av sommarsäsongen som normalt har en lägre aktivitet.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -28,8 Mkr (-11,1). Avskrivningar om 13,6 Mkr (4,1) inkluderar goodwill som uppgår till 9,2 Mkr.
 • Kassabehållningen uppgick till 31,5 Mkr (8,7) vid periodens slut. Efter periodens slut har avtal om en flexibel konvertibelfinansiering ingåtts som ger bolaget möjlighet att lyfta 4,2 Mkr månadsvis i12 trancher om upp till 50,4 Mkr.

Perioden, 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 101,0 Mkr (11,8). Goodbye Kansas omsättningsökning, som ingår från 1 maj, har drivits av intäktsökning från spelindustrin med 146% jämfört med motsvarande period 2019.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -27,0 Mkr (-22,3). Kostnad för spel och spel-plattform uppgick till 6,8 Mkr för första halvåret och här därefter aktiverats.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -55,9 Mkr (-32,8). Avskrivningar om 28,8 Mkr (10,5) inkluderar en post på goodwill som uppgår till 19,8 Mkr.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Styrelsen fattade beslut om tilldelning av tilläggsköpeskilling 1 gällande förvärvet av
  Goodbye Kansas. Förutsättningarna uppnåddes för den första av de två möjliga resultatbaserade tilläggsköpeskillingarna.
 • Affärsområdet Entertain med Goodbye Kansas ökade andelen spelrelaterade uppdrag. Flera avtal om produktioner för stora internationella spelutvecklare tecknades.
 • Affärsområde Work har tecknat ett 3-årigt ramavtal med Saab AB som omfattar lösningar inom XR-teknologi och 3D. Ramavtalet omfattar Saab AB inklusive dotterbolag.
 • Licensintäkter för produktvisualisering i 3D för affärsområde Shop fördubblades för januari-september 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • För det kartbaserade mobilspelet Otherworld Heroes fortsatte mjuklanseringen med fler länder. Syftet är att testa spelet utifrån teknik, användarupplevelse och monetisering.

Viktiga händelser efter tredje kvartalet

 • Segmenten Work och Shop fick flera nya större kunder och ytterligare uppdrag för befintliga. Bland annat Alfa Laval och Forms+Surfaces.
 • Goodbye Kansas har tecknat ett avtal för produktion av en ny speltrailer. Ordervärdet uppgår till ca11 MSEK.
 • Goodbye Kansas vann Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa näringarna 2019.
 • Bublar ingick ett flexibelt konvertibelt låneavtal med schweiziska Nice & Green S.A om upp till 50,4 Mkr. Syftet är att accelerera affärs- och produktutvecklingen i bolaget. Bublar har en möjlighet men inte en skyldighet att utnyttja avtalet.


För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, Koncernchef och VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com
Telefon: 070-828 38 34
Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com  Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är Nordens ledande noterade bolag inom XR-teknologi och visualisering. Företaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi; Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX/Animation, Digital Humans och Performance Capture. Koncernen har världsledande bolag som kunder inom film, TV, streaming, e-handel och industri. I företaget ingår dotterbolagen Goodbye Kansas, Sayduck, Virtual Brains och Vobling. Bublar har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Helsingfors, Manila, London och Los Angeles. Företaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.
 

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?