1515
Annons
Vestum höjer tillväxtmål och justerar mål för kapitalstruktur

2021-10-07 17:32

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har mot bakgrund av högre förvärvstempo än estimerat, en accelererad etablering av Vestum utanför Sverige samt förbättrad balansräkning idag beslutat att höja tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. Det tidigare tillväxtmålet var att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor. Vidare justeras målet för kapitalstruktur till att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

VESTUM HÖJER TILLVÄXTMÅL OCH JUSTERAR MÅL FÖR KAPITALSTRUKTUR

2021-10-07 17:32

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har mot bakgrund av högre förvärvstempo än estimerat, en accelererad etablering av Vestum utanför Sverige samt förbättrad balansräkning idag beslutat att höja tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. Det tidigare tillväxtmålet var att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor. Vidare justeras målet för kapitalstruktur till att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.

- Vestum har uppnått en hög grad av effektivitet i förvärvsprocess och organisation och framgångsrikt ingått avtal om att förvärva Lakers Group med 25 bolag i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Vestum har i dagsläget flertalet undertecknade avsiktsförklaringar och en fortsatt stark M&A-pipeline, både i befintlig marknad och genom ytterligare plattformar i nya geografier som en följd av förvärvet av Lakers Group, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Styrelsens beslut att höja tillväxtmålet och justera målet för kapitalstruktur innebär att Vestums finansiella mål ser ut enligt följande:

 • Tillväxt
  • Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt.
 • Marginal
  • Vestums målsättning är att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 10,0 procent.
 • Kapitalstruktur
  • Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.
 • Utdelningspolicy
  • Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 17:32 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-uppdaterade-finansiella-mal-20211007.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Source: beQuoted
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera