Annons
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin

Caverion Oyj Pörssitiedote 5.1.2022 klo 17.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Antti Herlin

Caverion Oyj on 5. tammikuuta 2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Antti Herlinin omistus Caverion Oyj:sta Security Trading Oy:n kautta ("Security Trading", Antti Herlinin omistuksessa oleva yhtiö, y-tunnus 1948052-6) on ylittänyt 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan raja ylitettiin 5.tammikuuta 2022 Security Trading Oy:n ostettua Hisra Consulting and Finance Oy:n koko osakekannan.

Ilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja Security Tradingin yhteenlaskettu suora ja välillinen omistus Caverionista on 5. tammikuuta 2022 noussut 21 054 392 osakkeeseen, mikä vastaa 15,1558 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Security Tradingin suora ja välillinen omistus Caverionista on noussut 21 020 000 osakkeeseen, mikä vastaa 15,1310 prosenttia Caverionin osake- ja äänimäärästä. Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
ja äänistä rahoitus-välineiden %-osuus
kautta
Osuus liputusrajan 15,1558 % 0 15,1558 %
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 14,72 % 0 14,72 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ Osakkeiden ja äänten Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji lukumäärä, kpl
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000062781 34 392 21 020 000 0,0248 % 15,1310 %
A YHTEENSÄ 21 054 392 15,1558 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa  Osakkeiden Osakkeiden
luonne (osakeomistus/ ja ja äänten
äänten %-osuus
nettoarvon lukumäärä
tilitys)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ N/A N/A

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi Osakkeiden %-osuus %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet ja
ja osakkeista ja rahoitusvälineet
äänten ja äänistä yhteensä 
määrä äänistä rahoitusvälineiden
kautta 
Antti 34 392 0,0248 % 0 % 0,0248 %
Herlin
Security 20 470 000 14,7351 % 0 % 14,7351 %
Trading Oy
Hisra 550 000 0,3959 % 0 % 0,3959 %
Consulting
and
Finance Oy

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera