Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2020

Stabilt resultat trots mycket svag marknad. Gradvis återhämtning under kvartalet. Besparingsprogram utökas till 100 MSEK. Fokus på ökad marknadsandel.

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 1 022 (1 089) MSEK. Den organiska tillväxten
  var -25 procent och orderingången var lägre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 92 (103) MSEK och rörelsemarginalen var 9,1 (9,5) procent
 • Det operativa kassaflödet ökade till 116 (94) MSEK
 • Resultatet per aktie minskade till 1,24 (1,91) SEK
 • Besparingsprogrammet från 2019 utökas till 100 MSEK, med full effekt från januari 2021

Januari - juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 337 (2 180) MSEK. Den organiska tillväxten
  var -15 procent och orderingången var lägre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) var 218 (222) MSEK och rörelsemarginalen 9,3 (10,2) procent
 • Det operativa kassaflödet ökade till 201 (131) MSEK
 • Resultatet per aktie minskade till 3,54 (4,14) SEK


Koncernen i sammandrag (för definitioner se sid 20)

 Kvartal 2 Δ Jan-JunΔ12 mån
rullande
Helår
MSEK20202019%20202019%2020/192019
Orderingång9871 080-92 3082 16474 4984 354
Nettoomsättning1 0221 089-62 3372 18074 5054 348
Bruttoresultat258303-1560960701 1851 183
%25,227,8 26,127,8 26,327,2
Rörelsekostnader-165-200-18-391-3852-805-799
%-16,2-18,4 -16,7-17,6 -17,9-18,4
Rörelseresultat (EBITA)92103-10218222-2379384
%9,19,5 9,310,2 8,48,8
         
Rörelseresultat85100-15203217-6355368
%8,39,2 8,79,9 7,98,5
Resultat efter skatt4671-35132155-14230253
Resultat per aktie, SEK1,241,91-353,544,14-146,156,75


VD-kommentar

Under andra kvartalet 2020 levererade Bufab ett stabilt resultat trots en mycket svag marknad i spåren av coronapandemin.

Vi satte tidigt upp tre huvudmål: att skydda de anställda, våra kunder och Bufab från pandemins effekter. Våra 43 dotterbolag i 28 länder tog till sig målen och genomförde de åtgärder som krävdes.

Nu ser vi att ansträngningarna har gett effekt. Vi har undvikt smittspridning på våra arbetsplatser. Vi är också stolta över att hela tiden ha upprätthållit stabila leveranser med god kvalitet till våra tusentals kunder över hela världen. Det har skett trots stora störningar i de globala leveranskedjorna under våren. Från och med april tvingade pandemin många av våra kunder att dra ned sin produktion, vilket ledde till kraftigt negativ organisk tillväxt.  För att möta detta införde vi snabbt omfattande korttidsarbete och andra kostnadsbesparingar i samtliga dotterbolag.

Tack vare dessa åtgärder behöll vi en stabil rörelsemarginal på 9%, trots 25% negativ organisk tillväxt i kvartalet. Men olika delar av vår verksamhet påverkades olika. Dotterbolag med stor exponering mot fordons- eller energiindustrin, mot Sydeuropa eller Storbritannien samt våra tillverkande bolag drabbades hårdare, vilket syns i den relativt svaga utvecklingen i våra segment West och North. I segment UK/North America kompenserades den svaga marknaden av ett fint bidrag från vårt senaste förvärv i USA. I segment East åstadkom vi vår bästa rörelsemarginal någonsin, över 16%, tack vare en stark återhämtning i Kina och Singapore samt god kostnadskontroll.

Vi såg glädjande nog en gradvis återhämtning av efterfrågan under kvartalet i samtliga segment. Juni var väsentligt starkare än april. Vi bedömer att återhämtningen successivt kommer att fortsätta under det andra halvåret. Osäkerheten är dock stor och vi har därför valt att utöka vårt kostnads­besparings­program från 40 till 100 MSEK på helårsbasis, med full effekt från januari 2021. I de flesta dotterbolag kan detta åstadkommas genom ökad effektivitet, allmänna kostnads­besparingar och naturliga avgångar. I några dotterbolag kan uppsägningar krävas. Tack vare stora investeringar i organisation, processer och IT de senaste åren samt andra effektiviseringar kan programmet genomföras utan att påverka säljorganisationen negativt.

Bufab är ett tillväxtbolag. Vi har haft tillväxt 27 kvartal i rad. Den strategin ligger fast och påverkas inte av ett ensamt kvartal med negativ tillväxt.

Därför kommer vi under det andra halvåret och framåt att satsa ännu mer på att bygga starka kundrelationer. Vi har tagit marknadsandelar varje år under flera år, och avser att öka takten ytterligare. För att hjälpa säljorganisationen att lyckas med det fortsätter vi att investera i vårt Sales Excellence-program. Hela Bufabs organisation kommer under hösten att helt fokusera på dessa aktiviteter, under temat ”Restart”.

Kriser skapar affärsmöjligheter för de starkaste bolagen som har förmåga att investera. Vi ser många sådana möjligheter på alla marknader. Vi arbetar vidare med lovande förvärvskandidater. Ytterligare sänkta kostnader, stabil marginal och starkt kassaflöde ger flexibilitet och styrka även om marknadsläget skulle bli ännu tuffare. Med den plan vi har lagt fast avser vi att fortsätta investeringarna i vår organisation, processer och system samt i nya förvärv under 2021 och framåt.

Jag vill verkligen tacka hela teamet på Bufab. Alla har med hårt arbete, personliga uppoffringar och samarbete bevisat att Bufab är ett handlingskraftigt och flexibelt företag. Tack vare det kan vi nu helt fokusera på marknaden och kunderna, och på att fortsätta Bufabs lönsamma tillväxt.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef


Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 16 juli 2020 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, Storbritanninen 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 16315107495. Konferenskod: 2070146.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


Kontakt 

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?