1515
Moment Group AB: Moment Group kallar till möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande avseende villkoren för bolagets obligationslån

Bolaget meddelade den 18 september 2020 att Moment Groups likviditet påverkats negativt av den pågående coronapandemin (Covid-19) och att ett intensivt arbete pågår för att säkra likviditeten i närtid samt finansieringen på längre sikt. Bolaget har som en del i detta arbete idag, genom agenten, kallat till ett möte med obligationsinnehavarna genom ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationslån om upp till 400 miljoner kronor med förfall den 29 mars 2021 noterade på Nasdaq Stockholm (ISIN SE0010985978) ("Obligationen"). Bolaget har nyttjat 200 miljoner SEK inom den totala ramen om 400 miljoner kronor för Obligationen.

Det skriftliga förfarandet avser beslut om bland annat en nedskrivning av den totala utestående skulden under Obligationen med 50 procent genom en förtida frivillig inlösen till ett lösenbelopp om noll kronor, en rörlig ränta om Stibor 3m + 3,0 procent med Stibor-golv (istället för tidigare rörliga ränta om Stibor 3m + 6,0 procent med Stiborgolv), att förfallodag för Obligationen ska inträffa den 31 oktober 2023 (istället för tidigare förfallodag 29 mars 2021) samt borttagande av Obligationens åtaganden såvitt avser upptagande av finansiell skuldsättning i klausulen 13.5 (Financial Indebtness) och ställande av säkerhet i klausulen 13.6 (Negative Pledge). Med anledning av nedskrivning av Obligationen är en beslutspunkt även att införa en s.k. "ersättningsmekanism" där Moment Group vid inlösen av obligationerna på förfallodagen åtar sig att betala ytterligare högst 50 miljoner SEK till obligationsinnehavarna under förutsättning att aktiekursen för Moment Groups aktie uppgår till eller överstiger 2,50 SEK.  

Beslut enligt ovan är villkorade av att, och ska inte träda ikraft förrän, Moment Group återbetalar vissa krediter inom koncernen samt erhåller sådan tillräcklig finansiering som bolaget bedömer är nödvändigt för att bedriva verksamheten under kommande tolv månader. Moment Group förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka förslagen till beslut under det skriftliga förfarandet.

Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av andel i Obligationen i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 1 oktober 2020 är berättigade att rösta i det skriftliga förfarandet.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det skriftliga förfarandet behöver ett kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 66 2/3 procent av det justerade nominella belopp för vilka obligationsinnehavare röstar i det skriftliga förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det skriftliga förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 28 oktober 2020, vilket är sista dagen för röstning i det skriftliga förfarandet.

Kallelsen till det skriftliga förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på Moment Groups webbplats (momentgroup.com) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationen som per den 1 oktober 2020 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det skriftliga förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta agenten på trustee@intertrustgroup.comeller +46(0)73 314 15 29.  

För fullständig beskrivning av beslutsförslagen, vänligen se kallelsen till det skriftliga förfarandet som finns tillgänglig på Moment Groups webbplats.

- Denna ändring av obligationsvillkoren är avgörande för att kunna hantera både den kortsiktiga likviditeten och den långsiktiga finansieringen av bolaget. Vi arbetar intensivt för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital för att ta oss igenom krisen till dess vi får bedriva våra verksamheter fullt ut igen - utan några coronarelaterade restriktioner, säger Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group,
otto.drakenberg@momentgroup.com0708-64 55 04

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 klockan 16.30 CEST.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?