Annons
NOSIUM avyttrar aktier för cirka 1,2 MSEK

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller "Bolaget") har avyttrat aktier i portföljbolaget Green Apps Technologies (”GAT” eller ”Portföljbolaget”) till ett värde av 1,2 MSEK.

NOSIUM blev under 2019 delägare i GAT i enlighet med Bolagets långsiktiga strategi att öka sin närvaro online och göra mer kunskap och information om hälsa och hållbarhet tillgänglig för hälsomedvetna människor. Intresset för Portföljbolagets plattformar har, trots begränsade marknadsinsatser, varit betydligt högre än beräknat och därför genomfördes en spridningsemission under hösten 2021 i syfte att fortsätta expansionen som innebär fler plattformar och att genomföra en notering av GATs B-aktie på lämplig handelsplats.
Läs mer om GATs verksamhet på: greenapps.tech

Intresset för Portföljbolaget är fortsatt stort och mot bakgrund av att NOSIUM vill bidra till ökad ägarspridning inför GATs framtida notering avyttrades aktier motsvarande cirka 2,4 procent av kapitalet i Portföljbolaget till en köpeskilling om cirka 1,2 MSEK vilket motsvarar en rabatt om 6,25 procent jämfört med GATs senaste värdering om cirka 55,6 MSEK. NOSIUMs ägande efter försäljningen uppgår till cirka 49,4 procent av kapitalet och cirka 81,9 procent av rösterna. Marknadsvärdet på NOSIUMs aktieinnehav i GAT utifrån senaste värderingen och efter försäljningen uppgår således till cirka 27,5 MSEK.

  • ”Det är glädjande att se det stora intresset för Green Apps verksamhet. Min förhoppning är att NOSIUMs aktieägare är lika spänd som jag på att följa den fortsatta utvecklingen av Green Apps och deras framtida notering”, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB.
Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera