1515
Annons
Penser Access: Stark underliggande lönsamhet - ITAB Shop Concept

Starkt resultat
ITAB rapporterade en EBIT på 224 mkr, vilket var i linje med vår prognos (216 mkr). Jämförelsestörande poster var högre än vår prognos vilket innebär ett bättre underliggande resultat jämfört med våra förväntningar. Organisk tillväxt på 5% var i linje med vår prognos. Rörelseresultatet för Q4 på 39 mkr var klart bättre än samma period föregående år (-46 mkr), även om del av förbättringen kan förklaras av engångsposter.

Behåller sin guidance kring ITAB ONE och nya finansiella mål
ITAB behåller sin guidance kring One ITAB vilket vi ser som klart positivt givet de utmaningar som bolaget möter för närvarande. ITAB har även lanserat nya finansiella mål, en organisk & förvärvsdriven tillväxt på 4-8% samt en EBIT marginal på 7-9%. Detta stärker bilden av ett bolag med förbättrat underliggande resultat och som nu skiftar fokus mot tillväxt med stabila marginaler.

Lågt värderad och positiva effekter av återöppnade samhällen efter pandemin
Vi gör endast små prognosjusteringar och behåller vårt motiverade värde på 25,5-26,5. ITAB framstår som lågt värderat på DCF och multiplar. Bolaget bör gynnas av en förbättrad tillväxt när pandemirestriktioner nu lättar. I kombination med One ITAB, som transformerar bolaget till detaljhandelns ledande lösningsleverantör, skapar det en bra plattform för framtida tillväxt.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 09-02-2022 kl. 17:00: https://docs.penser.se/a/2536/ITAB_Q4.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera