Bufab Group: Bokslutskommuniké 2020

Kraftigt ökad omsättning och lönsamhet i en utmanande omvärld


Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 238 (1 124) MSEK, varav +10 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 121 (73) MSEK motsvarande en marginal på 9,8 (6,5) procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,03 (1,03) SEK


Helåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 4 756 (4 348) MSEK, varav -5 procent organiskt
 • Orderingången ökade med 11 procent och var högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 482 (384) MSEK motsvarande en marginal på
  10,1 (8,8) procent.
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,04 (6,75) SEK
 • Operativt kassaflöde ökade till 540 (351) MSEK
 • Bufab uppnådde 2020 sin högsta årsomsättning, rörelsevinst och resultat per aktie någonsin
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,75 (0,00) SEK per aktie

Koncernen i sammandrag

 Kvartal 4ΔJan-decΔ
MSEK20202019%20202019%
Orderingång1 2991 148134 8274 35411
Nettoomsättning1 2381 124104 7564 3489
Bruttoresultat32329791 2521 1836
%26,126,4 26,327,2 
Rörelsekostnader*-202-224-10-771-799-4
%-16,3-20,0 -16,2-18,4 
Rörelseresultat (EBITA)*121736648238426
%9,86,5 10,18,8 
Rörelseresultat114677045236823
%9,26,0 9,58,5 
Resultat efter skatt76399629925318
Resultat per aktie, SEK2,031,03978,046,7519
Utdelning per aktie, SEK-- 2,75**- 
Operativt kassaflöde166947754035154


VD-kommentar

Starkare Bufab efter utmanande 2020

2020 har inneburit stora påfrestningar för alla, inklusive Bufab. Trots goda nyheter kring vaccin under slutet av året tilltog de negativa effekterna av coronapandemin på människors liv och på ekonomier över hela världen. Trots det är vi ett starkare bolag idag jämfört med ingången av året. Detta är vi väldigt nöjda med.  

Under våren var vårt viktigaste mål att skydda våra anställda och deras hälsa. Mycket tack vare våra dotterbolag i Asien lyckades vi snabbt få på plats rätt åtgärder i hela koncernen. Vi kunde sedan på ett säkert sätt fokusera på att skydda våra kunder från störningarna i de globala leveranskedjorna. Det krävde snabbhet och flexibilitet för att möta kundernas skiftande behov. Vi anpassade också bemanning och kostnadsnivå till ett helt nytt efterfrågeläge och skärpte vårt kostnads­besparingsprogram till 100 MSEK. Det har utvecklats bra och nådde full effekt från och med årsskiftet. Under hösten har vi dessutom arbetat med att återställa lönsam tillväxt, bland annat genom utbildning av säljkåren och vidareutveckling av vårt kunderbjudande.

Även det fjärde kvartalet bjöd på utmaningar. En ny våg av pandemin förde med sig nya problem, men vi lyckades ändå uppnå 10% organisk tillväxt, bland annat tack vare ökad marknadsandel, vilket var en mycket stark återhämtning jämfört med tidigare under året. Tillsammans med god kostnadskontroll ledde det till kraftigt förbättrat rörelseresultat, högre marginal och fördubblad nettovinst. Även kassaflödet var mycket starkt, vilket skapar utrymme för ytterligare investeringar och förvärv.

Volatiliteten och osäkerheten i omvärlden återspeglade sig i att tillväxt och lönsamhet varierade över våra rörelsesegment, kvartal för kvartal. Vi noterar i kvartalet en särskilt fin utveckling i segment UK/North America och segment West.

Vi har också fortsatt genomförandet av vår långsiktiga strategi för industriledarskap, inte minst genom att utveckla relationerna med våra nyckelkunder. Många av dem har upplevt stora svårigheter med komponentförsörjning under 2020, och är därför intresserade av att förenkla och säkra sina leveranskedjor. Detta stärker Bufabs position.

Tack vare investeringar i processer och digitala verktyg de senaste åren har vi förbättrat Bufabs produktivitet. Det syns bland annat i en betydande stärkning av rörelsemarginalen under det andra halvåret. Att fortsätta på den vägen är ett fokusområde även framöver.

En viktig del av Bufabs långsiktiga strategi är förvärv. Under 2020 arbetade vi med att integrera och realisera tillväxtsynergier från de två stora förvärv som gjordes andra halvåret 2019. Det är ett långsiktigt arbete. Men bolagen har också utvecklats väl organiskt och bidragit starkt till vår tillväxt och lönsamhet. Vi har som alltid dialoger med fler tänkbara förvärvskandidater. 

Under hösten har vi uppdaterat vår långsiktiga strategi och gjort planer inom den för varje segment, och kommer att informera mer om det under en kapitalmarknadsdag den 18 mars 2021.

Vårt intensiva arbete med de utmaningar som pandemin fört med sig, kombinerat med vårt långsiktiga arbete med industriledarskap ledde också till en god resultatutveckling under 2020. Tillväxt på 9%, förbättrad rörelsemarginal och en ökning av vinsten efter skatt med 19% tillhör de viktigaste nyckeltalen. Såväl försäljning som rörelseresultat var de högsta någonsin för Bufab, för sjätte året i rad, och kassaflödet var mycket starkt.

Under början av 2021 brottas både Bufab och våra kunder med mycket ansträngda globala leveranskedjor. Samtidigt har de tidigare låga råmaterialpriserna vänt upp, vilket kommer att sätta press på marginalerna för både Bufab och våra kunder. Men vi noterar också att den goda tillväxten under slutet av 2020 har fortsatt in i början på det nya året.

Även 2021 ser alltså ut att bli ett ansträngande år, och osäkerheten är stor. Men vi ser ändå positivt på Bufabs möjligheter till en fortsatt god utveckling.

Jag vill avsluta med att tacka alla Bufabs 1 300 medarbetare—våra ”Solutionists”—för en enastående insats under 2020.


Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 11 februari 2021 kl 10.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef och Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928 000, UK 08 445 718 892, Sverige 08 506 92 180 alt USA 163 151 074 95. Konferenskod: 7745908.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


Kontakt

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Söderberg
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.soderberg@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl 7.30 CET.


Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga


Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?