Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2020

God tillväxt, ökad vinst och starkt kassaflöde. Åtgärder vidtagna för att möta förväntad lägre efterfrågan i andra kvartalet.


Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 316 (1 091) MSEK.
  Den organiska tillväxten var -5 procent
 • Orderingången var i nivå med nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 126 (119) MSEK och rörelsemarginalen var 9,5 procent (10,9)
 • Det operativa kassaflödet ökade till 84 (38) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade till 2,31 (2,23) SEK
 • Ny segmentsstruktur implementerad från 1 januari 2020


Koncernen i sammandrag

 Kvartal 1 Δ 12 mån
rullande
Helår
MSEK20202019%2020/192019
Orderingång1 3211 084224 5914 354
Nettoomsättning1 3161 091214 5734 348
Bruttoresultat351304161 2301 183
%26,727,9 26,927,2
Rörelsekostnader-226-18422-841-799
%-17,2-16,9 -18,4-18,4
Rörelseresultat (EBITA)1261195390384
%9,510,9 8,58,8
      
Rörelseresultat1181171370368
%9,010,7 8,18,5
Resultat efter skatt86843255253
Resultat per aktie, SEK2,312,2346,836,75

 

VD-kommentar

Det första kvartalet 2020 började bra, men kom att i allt större utsträckning handla om coronaviruset och dess effekter på kunder, leverantörer och Bufabs verksamhet.

Redan i januari drabbades Kina och Sydostasien av de restriktioner som infördes efter det kinesiska nyåret. Våra dotterbolag i Asien behövde snabbt ta fram handlingsprogram för att bedriva verksamheten säkert och effektivt trots epidemin. De erfarenheterna gjorde att vi var väl rustade när viruset sedan spred sig till Europa och Nordamerika.

Vi ställde tidigt upp tre huvudmål för arbetet: hälsa och säkerhet, kvalitet och leverans till kund, samt finansiell stabilitet. På kort tid organiserade vi om arbetet i samtliga dotterbolag så att det kan bedrivas säkert och med minimal risk för smittspridning. Vi var också tvugna att hantera stora svängningar i våra kunders tillverknings- och leveransplaner, samtidigt som leverantörer först i Kina, sedan i Sydeuropa och därefter i hela Europa och Nordamerika drabbades av minskad kapacitet eller helt stängde ner sin verksamhet. Vi är väldigt nöjda med att under hela denna period ha hållit våra kunder försörjda utan avbrott eller kvalitetsbrister.

Mot slutet av kvartalet återkom efterfrågan i Kina och Sydostasien. Samtidigt stod det klart att många kunder i Europa och Nordamerika var tvugna att stänga eller reducera verksamheten. I början av april sjönk efterfrågan med 30%. Vi har därför under samma tidsperiod tvingats genomföra omfattande permitteringar och vissa uppsägningar i ett trettiotal dotterbolag. Målsättningen är att arbetstiden under andra kvartalet skall reduceras i samma omfattning som efterfrågan.

Följaktligen har vi under de första veckorna i april reducerat arbetstiden med 30%, vilket innebär betydande kostnadsbesparingar. Skulle efterfrågan falla ytterligare kommer vi att vidta fler åtgärder.

Under det första kvartalet organiserade vi om verksamheten i fyra rörelsesegment istället för de tidigare två. Segmenten har hittills drabbats olika av krisen. I segment East var efterfrågan svagare i början av kvartalet i Kina, men starkare i slutet av kvartalet. Segmenten West och North däremot hade en någorlunda stark start men såg en kraftig inbromsning mot slutet av kvartalet. Detta var särskilt märkbart inom vissa industrier som fordon och möbel/kök, samt i länder med särskilt starka restriktioner som till exempel Frankrike och Österrike. I Segment UK/North America hade kvartalet en stark start. När USA, Storbritannien och Mexiko i slutet av mars och början av april införde kraftiga åtgärder drabbade det naturligtvis även oss.

Sammantaget var påverkan på efterfrågan dock måttlig under kvartalet. I själva verket var såväl försäljning som resultat det första kvartalet 2020 Bufabs starkaste någonsin.

Förutsättningarna för det andra kvartalet 2020 är å andra sidan utmanande. Vi kan vänta ett kraftigt omsättnings­tapp i april, och det går inte att säga hur länge en återhämtning kan dröja. Å ena sidan signalerar många kunder avsikten att återuppta verksamheten relativt snart, å andra sidan är pandemins utveckling omöjlig att förutspå. Vi har därför vidtagit kraftiga åtgärder för att sänka kostnaderna, och är säkra på att kunna klara av även en längre period med låg efterfrågan. Samtidigt är det viktigt att snabbt kunna komma tillbaka till full kapacitet. Bufabs åtgärdsprogram prioriterar därför snabbhet och bibehållen flexibilitet.

Jag vill passa på att tacka hela teamet på Bufab, som har visat på flexibilitet, lagarbete och starkt kundfokus genom hela perioden. Tack vare vårt starka team känner jag också god tillförsikt inför resten av 2020.

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef 

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 21 april 2020 kl 09.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Andersson, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 16315107495. Konferenskod: 9170997.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

  

Kontakt

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Andersson
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.andersson@bufab.com

 

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl 7.30 CET.

Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

 

Bilaga

Source: GlobeNewswire
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?