Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) (tillsammans ”Joint Global Coordinators”) har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 1 056 832 nya B-aktier i Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Som offentliggjordes den 30 september 2020 i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga B-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”), har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators.

Optionen har bestått i möjligheten för Joint Global Coordinators att, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, förvärva ytterligare högst 1 484 375 B-aktier. Detta motsvarar således högst 15 procent av antalet B-aktier som omfattades av Erbjudandet, vilka under optionen kunnat förvärvas till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet om 96 kronor per B-aktie. Syftet med optionen var att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Joint Global Coordinators påkallar övertilldelningsoptionen avseende 1 056 832 nya B-aktier, vilka kommer att användas för att reglera det aktielån som lämnats av Bolagets huvudägare M2 Holding AB till Joint Global Coordinators i syfte att möjliggöra leverans av övertilldelade B-aktier i samband med Erbjudandet. För att möjliggöra utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har Wästbygg åtagit sig att besluta om nyemission av 1 056 832 B-aktier (till en kurs motsvarande erbjudandepriset i Erbjudandet, 96 kronor per B-aktie) och efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår det totala antalet B-aktier i Wästbygg till 31 720 165 B-aktier.

Swedbank har också, i egenskap av stabiliseringsansvarig, haft möjlighet att, i den utsträckning banken bedömt så lämpligt, genomföra transaktioner i syfte att hålla B-aktiens marknadspris på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana transaktioner har kunnat genomföras till prisnivåer som högst uppgått till priset i Erbjudandet.

Stabiliseringstransaktionerna har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm när som helst under perioden som började på första dagen för handel i B-aktierna (13 oktober 2020) och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter (”Stabiliseringsperioden”), vilket innebär att sista handelsdagen då stabilisering kunnat ske var den 11 november 2020. Stabiliseringsperioden är därmed nu avslutad och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras.

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner avseende totalt 427 543 B-aktier som Swedbank har genomfört under Stabiliseringsperioden i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 vilka tidigare har offentliggjorts i pressmeddelande den 29 oktober 2020. Samtliga transaktioner under Stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga andra stabiliseringsåtgärder har genomförts. Kontaktperson på Swedbank är Karin Tyche, telefon: +46 72 237 88 71.

Stabiliseringsinformation
Emittent:Wästbygg Gruppen AB (publ)
Instrument:B-aktier (ISIN: SE0014453874)
Erbjudandestorlek:9 895 833 B-aktier
Erbjudandepris:96 SEK
Marknad:Nasdaq Stockholm
Ticker:WBGR B
Stabiliseringsansvarig:Swedbank AB (publ)
Stabiliseringsåtgärder
DatumKvantitet (antal B-aktier)Högsta pris (SEK)Lägsta pris (SEK)Volymviktat genomsnittspris (SEK)ValutaHandelsplats
2020-10-234 177969696SEK
Nasdaq Stockholm
2020-10-2678 518969696SEK
Nasdaq Stockholm
2020-10-27170 414969696SEK
Nasdaq Stockholm
2020-10-28174 434969696SEKNasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Andersson, VD och koncernchef
Telefon: +46 703 23 32 02
E-post: jorgen.andersson@wastbygg.se

Marie Lindebäck, Chef Investor Relations
Telefon: +46 723 467 20 12
E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 23,00 CET den 11 november 2020.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Wästbygg i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektförordningen (vardera en ”Relevant Medlemsstat” (inklusive, för tvivels undvikande, Storbritannien under övergångsperioden för Brexit) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?