1515
Annons
Safello publicerar delårsrapport för Q2 2021

Stockholm 20 augusti 2021 | Safello Group AB ("Safello") publicerar idag bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns nu tillgänglig på safello.com/ir.

Det andra kvartalet 2021 visade en ökning av nettoomsättningen på +229% jämfört med samma period 2020. Nettoomsättningen uppgick till 202,1 MSEK (61,5). I maj översteg nettoomsättningen under 2021 helåret 2020. Bruttoresultatet var 9,4 MSEK (2,9), en uppgång på +226%. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet 2021 (april - juni 2021)
 • Nettoomsättningen ökade med 229% procent jämfört med andra kvartalet 2020 och uppgick till 202,1 MSEK (61,5)
 • Bruttoresultatet ökade med 226% procent och uppgick till 9,4 MSEK (2,9)
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 MSEK (0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,9 MSEK (-0,3)
 • Nettoresultatet uppgick till -5,9 MSEK (-0,3)
 • Resultat per aktie (baserat på 20 449 600 aktier) uppgick till -0,29 kronor
 • Antalet exekverade ordrar ökade med 70% och uppgick till 59 658 (35 124)
Första halvåret 2021 (januari - juni 2021)
 • Nettoomsättningen ökade med 211% procent jämfört med första halvåret 2020 och uppgick till 396,8 MSEK (127,6)
 • Bruttoresultatet ökade med 238% procent och uppgick till 19,9 MSEK (5,9)
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,5 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-0,9)
 • Nettoresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-0,9)
 • Resultat per aktie (baserat på 20 449 600 aktier) uppgick till -0,25 kronor
 • Antalet exekverade ordrar ökade med 50% och uppgick till 117 061 (78 099)
Väsentliga händelser under kvartalet
 • Safello Group AB noterades på Nasdaq First North Growth Market den 12 maj 2021. Nyemissionen av 3 000 000 aktier slutfördes till ett pris per aktie av 13,50 SEK, vilket tillförde bolaget 40,5 MSEK (före emissionskostnader). 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Den 5 juli 2021 lanserade Safello ett privat betaprogram för "Safello Subscription", en kommande spartjänst som möjliggör regelbundna och automatiserade köp av kryptovalutor som väntas lanseras under andra halvåret 2021.
 • Den 12 augusti 2021 meddelade Safello att bolaget har ingått ett avtal med Fireblocks, en säkerhetsplattform för kryptovalutor och digitala tillgångar. Avtalet innebär att Safello får tillgång till Fireblocks teknik för att stödja införandet av en digital plånbok.

Fortsatt tillväxt under andra kvartalet

Per den 30 juni 2021, hade Safello, sedan starten 2013, hanterat över 471 000 ordrar till ett samlat värde av 1 227 MSEK. Antalet registrerade kunder var över 213 000.

Nyckeltal Per 30 juni 2021 (Q2) Per 31 mars 2021 (Q1)
Antal ordrar 471 000 ordrar 412 000 ordrar
Samlat ordervärde 1 227 MSEK 1 026 MSEK
Antal registrerade kunder 213 000 kunder 191 000 kunder
 

Kommentar från VD Frank Schuil

"Vårt fokus för andra delen av 2021 är att lansera de nya produkterna Safello Subscription och Safello Wallet. Safello Subscription har redan gått in i den privata betafasen, där en utvald grupp användare bjuds in som testanvändare. Det andra kvartalet präglades initialt av en stark kryptovalutamarknad, som mitt i kvartalet kraftigt försvagades och stängde kvartalet på i stort sett halverade prisnivåer för Bitcoin och Ethereum jämfört med toppnoteringarna i april-maj. Kvartalets första två månader fortsatte att leverera rekordhög nettoomsättning för Safello, men juni var en betydligt lugnare månad. Detta ligger i linje med tidigare års säsongsvariationer under de svenska sommarmånaderna. Trots detta lyckades Safello öka omsättningen under kvartalet både jämfört med det första kvartalet 2021 och med motsvarande period 2020."

Av miljö- och kostnadsskäl har Safello Group AB beslutat att inte skriva ut rapporten. En utskrift kan distribueras till aktieägarna på begäran.

###

Denna information är sådan som Safello Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021.

Kontaktinformation
Johan Edin, CFO Safello, ir@safello.com

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 722 52 34 51

Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Bolaget erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är registrerat som en finansiell institution vid Finansinspektionen sedan 2013.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera