1515
Annons
Vestums delårsrapport januari – mars 2022: Hög tillväxt med stabila kassaflöden

Sammanfattning av perioden januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 269 (-) MSEK
  • Justerad EBITA uppgick till 85 (-0) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,7 % (- %)
  • EBITA uppgick till 79 (-0) MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 6,2 % (- %)
  • EBITA per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (0,01) SEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15 (0) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 104 (2) MSEK
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 199 (6) MSEK vilket motsvarar en kassakonverteringsgrad om 154 % (- %)
  • Vestum har tillträtt tio förvärv under första kvartalet
  • Stärkt position internationellt genom förvärv i Norge och Danmark
  • Stärkt finansiell position genom ett nytt avtal avseende revolverande kreditfacilitet om 600 MSEK med möjlighet att utöka faciliteten med 400 MSEK

Sammanfattande kommentarer av VD Conny Ryk
Vestum levererar fortsatt hög tillväxt. För hela koncernen, rullande 12 månader, uppgår proformerad omsättning till 5 941 MSEK och proformerad EBITA till 639 MSEK, motsvarande en proformerad EBITA-marginal om 10,8 %. Den organiska tillväxten för samtliga bolag tillträdda fram till och med det första kvartalet 2022 var 12,4 % på årsbasis jämfört med samma period föregående år. Arbetet med det tidigare annonserade listbytet till Nasdaq Stockholm fortgår enligt plan.

Vi har under kvartalet byggt en organisation som kan hantera ett högt förvärvstempo och vidareutveckla portföljbolagen. Dessa ökade kostnader har belastat resultatet samtidigt som det första kvartalet på grund av säsongsvariationer generellt utgör det finansiellt svagaste kvartalet för Vestums dotterbolag. Våra bolag är exponerade mot byggindustrin och infrastruktur där väderförhållanden och antal arbetsdagar påverkar säsongsmönstret.

Den första halvan av kvartalet var även tydligt påverkad av pandemins effekter främst i form av hög sjukfrånvaro. Rysslands invasion av Ukraina har inneburit störningar i leverantörsledet med höjda material- och råvarupriser. Vestum har inte identifierat någon direktexponering mot de ryska eller ukrainska marknaderna.

Det operativa kassaflödet under det första kvartalet summerade till 199 MSEK, vilket innebär en kassakonverteringsgrad om 154 %.

Internationaliseringsresan har fortsatt under det första kvartalet då vi ingick avtal om tre förvärv utanför Sverige, varav två i Norge och ett i Danmark. Vid kvartalets utgång kan vi konstatera att vi har 22 % av koncernens omsättning utanför Sverige. Bolagen finns i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Förvärvsmodellen är densamma oavsett geografi. Vi har även under kvartalet öppnat kontor i Oslo, och nyckelpersoner inom funktioner som M&A, Finans, HR och Operations har rekryterats.

Vi ser en god efterfrågan i våra bolag och stabil underliggande tillväxt. Samtidigt upplever vi fortsatt störningar i leverantörsledet med ökade material- och råvarupriser vilket förväntas ha en viss marginalpåverkan även i det andra kvartalet, främst i våra verksamheter utanför Sverige.

Sammantaget är Vestum idag en väldiversifierad koncern bestående av specialistbolag i sex geografier med exponering mot byggindustrin och infrastruktur inom de tre segmenten Water, Services och Infrastructure. Vi har under det första kvartalet levererat en organisk tillväxt om 12,4 % på årsbasis samtidigt som den rullande 12 månaders proformerade EBITA-marginalen uppgår till 10,8 %. Med gedigen internationell exponering, stark underliggande efterfrågan i våra marknader och en decentraliserad affärsmodell ser vi med tillförsikt fram emot att fortsätta leverera lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera