1515
Annons
Tessin fortsätter att leverera stabil tillväxt

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform för fastighetsprojekt offentliggör bokslutskommuniké för 2021. Fjärde kvartalet präglas bland annat av ökad omsättning och en ökning av förmedlad lånevolym.

”Vi är i en tydlig tillväxtfas och vi kan konstatera att vi levererar enligt uttalad strategi, i ett högt tempo med ambitionen att skapa ytterligare förutsättningar att accelerera tillväxt under de närmast kommande åren.” kommenterar Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding AB (publ).

Periodens nyckeltal

Oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 27 procent och uppgick till 13,3 (10,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,5 (-6,6) MSEK.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -8,1 (-5,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,65) SEK.
 • Under kvartalet ökade värdet av förmedlade lån med 42 procent och uppgick till 323 (228) MSEK.

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 18 procent och uppgick till 44,1 (37,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -82,2 (-14,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBIT) uppgick till -20,3 (-14,7) MSEK.
 • Detta exkluderar kostnader om 62,2 MSEK hänförliga till noteringen på Nasdaq First North Growth
 • Market, vilket innefattar en resultatmässig engångspost om -57 MSEK till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Resultateffekten är inte kassaflödespåverkande, utan är endast redovisningsmässig post.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -82,7 (-13,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,14 (-1,52) SEK.
 • Under perioden ökade värdet av förmedlade lån med 43 procent och uppgick 1 015 (711) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Tessin Properties lanserades, ett digitalt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta kassaflödesgenerande fastigheter. Det nya affärsområdet kommer erbjuda Tessins medlemmar och professionella investerare nya investeringsprodukter som omfattar finansiering av befintliga fastigheter med möjlighet till månatliga ränteutbetalningar
 • I mitten på december genomförde Tessin Properties sitt första fastighetsförvärv i Härnösand på 37,5 MSEK. Finansieringen skedde genom övertagande av befintligt lån, samt genom att Tessin lanserat ”Kassaflödeslånet”, mot Tessins investerarnätverk. Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas.

Delårsrapporten för perioden i sin helhet bifogas. Se VD Heidi Wik presentera rapporten via Finwire här klockan 11:30 idag.

Source: MFN
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera