1515
Annons
ITAB Shop Concept: Bokslutskommuniké januari - december 2020
DELÅRSPERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020
 • Intäkterna minskade med -12 % till 5 323 Mkr (6 064)
 • Rörelseresultatet uppgick till 112 Mkr (257)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0 Mkr (174)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 Mkr (120)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 kr (1,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 811 Mkr (478)
Under 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -208 Mkr (16) avseende engångsposter.
 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 578 Mkr (516)

 

OKTOBER-DECEMBER 2020
 • Intäkterna minskade med -1,0 % till 1 507 Mkr (1 517)
 • Rörelseresultatet uppgick till -46 Mkr (-39)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -85 Mkr (-63)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -77 Mkr (-58)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 kr (-0,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 300 Mkr (238)
Under fjärde kvartalet 2020 har resultatet efter finansiella poster påverkats med -154 Mkr (-46) avseende engångsposter.
 • EBITDA exkl engångsposter uppgick till 172 Mkr (90) 
 • Nettoskulden uppgick till 1 748 Mkr (2 509)
 • Nettoskulden exkl. leasing uppgick till 1 092 Mkr (1 746)

 

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-DECEMBER 2020
 • Delårsperioden överskuggas av Covid-19 pandemin. Omfattande åtgärder i form av kostnadsjusteringar, varsel, permitteringar samt uppsägningar har vidtagits för att anpassa den operativa verksamheten (se sid. 5).
 • ITAB har omförhandlat villkoren för kreditfacilitetsavtalen och har ingått kortfristiga aktieägarlån (se sid. 5).
 • Ny CFO och ny COO har utsetts.
 • ITAB och Ombori har utvecklat nästa generation av Ombori Grid, en digital plattform som kommer stödja retailers i sina ambitioner att skapa sömlösa multichannel-upplevelser.
 • ITAB har utsett rådgivare för översyn av sina finansiella möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin marknadsposition som den ledande leverantören av lösningar för retail.
 • ITABs styrelse har beslutat att stärka företagets balansräkning genom att tillföra nytt kapital. Detta för att bidra till större finansiell flexibilitet samt för att finansiera transformationsplanen One ITAB.
 • ITAB Shop Concept AB:s (publ) italienska dotterbolag ITAB La Fortezza s.p.a. har den 8:e oktober 2020 ingått avtal med Cefla soc. coop. om att förvärva 81% av Ceflas affärsenhet för retaillösningar.
 • ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig huvudägare.

 

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.00 den 9 februari 2021.

Source: Cision
Tillbaka

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

 • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

 • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

 • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

 • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?